8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı 5.ünite tüm cevaplar


8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı 5.ünite tüm cevaplar

5.ünite

1.

Sıcaklık

Isı

Sıcaklık ısı

Isı

Sıcaklık

Enerjidir

Sıcaklık

X=katı

Y=sıvı

Z=sıvı

T=gaz

X maddesinde sadece titreşim hareketi vardır

Y ve z maddelerinde titreşim ve öteleme hareketi yapılır

T maddesinde titreşim öteleme dönme hareketi vardır maddeler arası mesafe en fazladır.

X=katı

Y=sıvı

Z=katı

T=gaz

3.etkinlik

X maddesi ısı alır C,G,F maddelerinden

X ısı verir B,D,E maddelerine

Çünkü ısı alışverişinde yüksek sıcaklıktaki madde düşük sıcaklığa ısı verir

4.etkinlik

A.I numaralı kütle. Çünkü en düşük sıcaklıkta

B.I numaralı kütlenin daha fazla ısıya ihtiyacı var

C.III numaralı kütledir.

D.madde miktarı az olana daha az ısı verilerek istenilen sıcaklık oluşturulur.

5.etkinlik

a.

C’nin kütlesi çünkü sıcaklık artışı en fazladır

B’nin çünkü sıcaklık artışı en ondadır

6.etkinlik

Y

Y

D

D

Y

D

Y

7.etkinlik

Aynı derecede olur çünkü taneciklerin hareket enerjileri aynıdır

2.A da daha yüksektir çünkü madde miktarı fazladır

5 L su daha fazla ısı ister

8.etkinlik

Cevap B dir. Çünkü sıcaklığı düşüktür lakin madde miktarı çok fazladır yani hareket enerjisi de fazladır

9.etkinlik

Isı enerjisine

Mekanik enerji ısı enerjisi olur

Mekanik enerji ısı enerjisi olur

Hareket enerjisi ısı enerjisi olur

Elektrik enerjisi ısı enerjisi olur

10.etkinlik

Demirin sıcaklığı fazla olucakatır. Çünkü öz ısı daha düşüktür ve daha kısa sürede ısınacaktır

11.etkinlik

Sıcaklığı kısa sürede artacak madde öz ısısı düşük olan maddedir. Bundan dolayı kurşun bakır demir nikel alüminyum şeklinde olur.

12.etkinlik

Su öz ısısı alkolden fazla ve çevresine daha fazla miktarda ısı aktarır

Peynirin öz ısısı patatesten düşüktür

Yağın öz ısısı düşüktür çevreye daha çabuk ısı verir.

13.etkinlik

I

Sıvı donar ve ısı verir katı olur

Gaz yoğuşma ısı verir sıvı olur

Katı erime ısı alır sıvı olur

Sıvı buharlaşma ısı alır gaz olur

14.etkinlik

6,4

3,5

3,5

6,4

4’tedir.çünkü pamuk katıdır.

6

1,2,4,6

1,2,3,5

15.etkinlik

Q=m.l

M=25g

L=334 J/g

Q=?

Q=25.334

Q=8350 J

2.

Q=13360 J

M=?

L=334 J/g

13360 J=M.334

M=40 g

16.etkinlik

M=2 g

Q=?

Q=2.520,4

Q=1040,8 j

Alkol

Q=1710 J

M=?

1710=m.855

M=2 g

Banyo

M=8 g

Q=?

Q=8.2257

Q=18056 J

Gümüş

M=10 g

Q=10.2392

Q=23920 J

17.etkinlik

D>B=C>A>E

18.etkinlik

Tuz eklenmesi

Alkol eklenmesi

Antifriz eklenmesi

Araba hareketsiz konumdayken soğutma suyu donabilir. Donduğunda kabı çatlar. Bunlar için antifriz takılır. Antifriz molekülleri su molekülleriyle birleşecek ve katı gale geçmesini engelleyecek

3.

Soğutucularda maddelerin buharlaşması ve yoğuşması gerçekleşmektedir. Buzdolabının soğutucu pompası borular ile yiyeceklere soğuk verip ısı alışverişi sağlar ve sıvı buharlaşır. Gaz halindeki soğutucu buzdolabının dış bölgesine gelir yoğuşma olur ve soğutucu tekrar sıvı olur.

19.etkinlik

X=element

Y=bileşik

Z=karışım

20.etkinlik

En düşük -40 derece en yüksek +10 derece

A=katı

B=hem katı hem sıvı

C=sıvı

Ç=hem sıvı hem gaz

D=gaz

-25 derecede erime -10 derecede kaynamaya başlar

Ç bölümünde daha fazla ısı alır

B ve Ç bölümü

10 dakika sonra madde gaz haline geçer tanecikler arası mesafe artar

B.

Hem katı hem sıvı

6 dakika sonra

Ünite sonu değerlendirme

Y

D

D

Y

D

D

D

Y

Y

D

Y

B bölümü

D

D

C

B

B

A

C

B

C

C

D

Ders kitabı ünite sonu değerlendirme

A-1

B-2,3

C-4.5.6

D-7,8

E-7,8

F-9,10

B bölümü

1.b

2.a

3.b

4.c

2. Isı kaynağının verdiği ısı

Yetersizdir

Bu haber 11 Nisan 2012 tarihinde tarafından EĞİTİM ÖĞRETİM kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.