ALİ İMRAN SURESİNİN FAZİLETİ


ALİ İMRAN SURESİNİN FAZİLETİ

SURE-İ ALİ İMRAN’I OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİS-İ ŞERİFLER

OKUNUŞU:Ve ilahüküm ilahün vahıd,lailahe illa hüverrahmanürrahiym.

Ellahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm.

MANASI:Hepimizin ilahı bir ilahtır.Ondan başka ilah yoktur.O rahman ve rahimdir.

Ondan başka ilah olmayan Allah hay ve kayyümdür.

Resulü Ekrem:

“Hiç şüphe yoktur ki,bu iki ayet ism-i azamdır”.buyurdu.

OKUNUŞU:Şehidellahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül’ılmi kaimen bil kıst,la ilahe illa hüvel aziyzül hakiym.

MANASI:Allah ve melekler ve ilim sahipleri şehadet ederler ki ondan başka adl ile kaim ilah yoktur.Mülkünde kuvvetli,hikmet sahibi Allah ancak O’dur.

Resulü Ekrem:

“Bu ayet-i kerimeyi okuyan kimse için Cenabı Ecelli Ala yetmiş tane melek yaratır.Kıyamete kadar onun için istiğfar ederler;o kimsenin affını isterler” buyurdu.

OKUNUŞU:Külillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşa-ü ve tenziulmülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr,inneke ala külli şey’in kadiyr.

MANASI:De ki:Ey mülkün sahibi Allahım!Dilediğine mülk verirsin,dilediğinden mülkü çeker alırsın ve dilediğini aziz edersin,dilediğini zelil edersin,hayır yalnız senin elindedir,muhakkak ki sen her şeye kadirsin.

“Ali İmran’daki bu ayet ism-i azamdır.Onunla dua edildiği vakit kabul edilir.”

“Ali İmran’ı okuyan kimseye kıyamet günü sırat üstünde okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir.”

“Bir kimse Ali İmran suresini Cuma günü okursa,güneş batana kadar Allah Teala o kimseye rahmeti ile tecelli eder,melekler ise mağfiretini isterler.”

………………………………………….

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“İki beyaz gül bahçesini okuyunuz. Bu bahçeler Bekara ve Âl-i İmrân sûreleridir. Bu iki sûre, kıyâmet gününde birer beyaz bulut, birer beyaz mermer kitlesi gibi okuyucularının üzerinde durur, mahşerin şiddetli hararetine karşı gölge yaparak serinliğe vesîle olurlar.”

“Kim Âl-i İmrân sûresini cuma günü okursa, güneş batıncaya kadar ona Allahü teâlâ rahmet, melekler de istigfâr ederler.”

“Allahü teâlânın ism-i a’zamı şu iki âyettir: Birincisi Bekara sûresinin 163′üncü âyeti, ikincisi Âl-i İmrân sûresinin başı.”

“Âl-i İmrân’ı okuyan kimseye kıyâmet günü sırat üstünde, okuduğu her bir âyetin karşılığında emniyet verilir.”

Abdullah bin Mes’ûd buyurdu ki:

“Âl-i İmrân sûresi; gecenin sonunda kalkıp okuyan yoksul için ne güzel bir hazinedir.”

Abdullah bin Abbâs buyurdu ki:

“Kim Âl-i İmrân sûresini okursa zengin olur.”

Bu haber 24 Kasım 2011 tarihinde tarafından ÇAYIRKENT BELDESİ kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.