Ali Kuşçu Kimdir Hayatı Hakkında Bilgiler


Ali Kuşçu Hayatı 15. yüzyıllarda önemli bir adamdı astronomi ve matematigi iyi bilirdi. Ve bilim adamları içinde izlenen bir bilge insanıydı Babası Timur’un 1369-1405 tarihleri arasında torunu bilinen Uluğ Bey’in 1394-1449 tarihleri arasında doğancıbaşısı görevindeydi. “Kuşçu” lakabı takılan ve hala günümüzde Ali Kuşçu diye bilinen bir bilgin adamıydı.

Ali Kuşçu, Semerkand’da hayata gözlerini açmış ve burada egitimini almıştır. Burada bulunduğu yıllarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmi 1337-1420 yıllarında ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşi (?-1429) gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır.ve bir çok bilgi sahibi olmuştur

Ali Kuşçu bir ara, öğrenimini tamamlamak amacı ile, Uluğ Bey’den habersiz Kirman’a gitmiş ve orada yazdığı makalesinde Hall el-Eşkâl el-Kamer adlı risalesi eserini yazarak ile geri dönmüştür. Geri Dönüşünde risaleyi Uluğ Bey’e armağan etmiş ve Ali Kuşçu’ nun kendisinden izin almadan Kirman’a gitmesine kızan Uluğ Bey, risaleyi okuduktan sonra onu takdir etmiştir.

Ali Kuşçu, Semerkand’a dönüşünden sonra, Semerkand Gözlemevi’nin müdürü olan Kadızâde-i Rûmi’nin ölümü üzerine gözlemevinin başına geçmiş ve Uluğ Bey Zici’nin tamamlanmasına yardımcı olmuştur. Ancak, Uluğ Bey’in ölümü üzerine Ali Kuşçu Semerkand’dan ayrılmış ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yanına gitmiştir. Daha sonra Uzun Hasan tarafından, Osmanlılar ile Akkoyunlular arasında barışı sağlamak amacı ile Fatih’e elçi olarak gönderilmiştir.

Bir kültür merkezi oluşturmanın şartlarından birinin de bilim adamlarını bir araya toplamak olduğunu bilen Fatih, Ali Kuşçu’ ya İstanbul’da kalmasını ve medresede ders vermesini önerir. Ali Kuşçu, bunun üzerine, Tebriz’e geri dönerek elçilik görevini tamamlar ve tekrar İstanbul’a geri döner. İstanbul’a dönüşünde Ali Kuşçu, Fatih tarafından görevlendirilen bir heyet tarafından sınırda karşılanır. Kendisi için ayrıca karşılama töreni yapılır. Ali Kuşçu’ yu karşılayanlar arasında, zamanın ulemâsı İstanbul kadısı Hocazâde Müslihü’d-Din Mustafa ve diğer bilim adamları da vardır.

İstanbul’a gelen Ali Kuşçu’ ya 200 altın maaş bağlanır ve Ayasofya’ya müderris olarak atanır. Ali Kuşçu, burada Fatih Külliyesi’nin programlarını hazırlamış, astronomi ve matematik dersleri vermiştir. Ali Kuşçu bilindigi gibi çok ünlü bir matamatikçi birisidir

ve İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli Güneş saatleri de yapmıştır.istanbul üzerindede çalışmalar yapan ali kuşçu. Ali Kuşçu’ nun medreselerde matematik derslerinin okutulmasında önemli büyük bir rol oynamıştır. Verdiği dersler olağanüstü rağbet görmüş ve önemli bilim adamları tarafında dikkate almıştır. Ayrıca dönemin matematikçilerinden Sinan Paşa da öğrencilerinden Molla Lütfi aracılığı ile Ali Kuşçu’ nun derslerini takip etmiştir. Nitekim etkisi 16. yüzyılda ürünlerini verecektir,

Ali Kuşçu‘nun astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu iki önemli eseri vardır. Bunlardan birisi, Otlukbeli Savaşı sırasında bitirilip zaferden sonra Fatih’e sunulduğu için “Fethiye” adı verilen astronomi kitabıdır. Eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gezegenlerin küreleri ele alınmakta ve gezegenlerin hareketlerinden bahsedilmektedir. İkinci bölüm Yer’in şekli ve yedi iklim üzerinedir. Son bölümde ise Ali Kuşçu, Yer’e ilişkin ölçüleri ve gezegenlerin uzaklıklarını vermektedir.

Ali Kuşçu‘nun hayatı dogru kaynaklar ve bir çok araştırmacı lar tarafından yazılan makalerde ali kuşçunan hayatını anlatmaktadır ali kuşçu büyük yaptıgı hizmetler ve yaptıgı bir çok araştırmalar ve bir çok örgencilere verdigi derslerden hala günümüzde hatırlanmakta ve bilinmektedir.

Bu haber 26 Aralık 2012 tarihinde tarafından HAKKINDA BİLGİLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Etiketler: , , , ,

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.