başbakan recep tayyip erdoğan yeni teşvik paketlerini açıkları, hangi ile nereye hangi bölgeye ne kadar nasıl teşvik yapılacak


Başbakan Erdoğan Yeni Teşvik Paketini Açıkladı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni teşvik paketinin detaylarını açıkladı. Yeni sistemle yatırımlara vergi, faiz ve prim desteği verilecek. Yatırımlar için yer tahsis edilecek. Yeni teşvik sistemi 1 ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni paket 4 ana bileşenden oluşacak. Yatırımın hangi bileşende yer aldığına, büyüklüğüne ve bölgeye göre farklı teşvikler söz konusu olacak. Yeni sistemle, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin yatırım ve üretiminin artırılması hedefleniyor.

Yeni sistem 4 ana bileşenden oluşuyor.

1. Genel teşvikler
2. Bölgesel teşvikler
3. Büyük ölçekli yatırımların teşviki
4. Stratejik yatırımların teşviki

YATIRIMCILARA NE GELİYOR

- Yeni sistemle, yatırım yapacak olanlara,

1- Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası,
2- Gümrük Vergisi Muafiyeti,
3- Vergi İndirimi,
4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (asgari ücret üzerinden),
5- Faiz Desteği,
6- Yatırım Yeri Tahsisi,
7- Gelir Vergisi Stopajı Desteği
8- KDV İadesi Desteği

sağlanacak. Yatırımın büyüklüğüne göre destekten yararlanma süresi de değişecek.

- Yeni teşvik sistemiyle, sanayinin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak Stratejik Yatırımlar özellikle desteklenecek. Böylece, ithal etmek zorunda kalınan malların üretimi teşvik edilecek. Bu kapsamda yatırım yapılacak yere, yatırımcı karar verecek. Bu çerçevede, hangi ilde yapılırsa yapılsın Stratejik Yatırımlar aynı desteklerle ve aynı koşullar altında desteklenecek.

Stratejik yatırımlara,

1.Yatırım malı üretimi için gümrük vergisi indirimi
2. Makine ve tezçizat için KDV indirimi
3. Bu ürünler için sigorta indirimi
4.Yatırım yeri tesisi
5.KDV iadesi desteği sağlanacak.

STRATEJİK YATIRIMLARA VE EĞİTİME TAM DESTEK

Belirli büyüklükteki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar ile, otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri ve rüzgar tüneli yatırımları, yatırım yerine bakılmaksızın 5′inci bölge desteklerinden yararlanabilecek. Özellikli eczacılık ürünleri olan biyoteknolojik ve onkolojik ilaçlar ile kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar, yatırım yeri dikkate alınmaksızın aynı şekilde 5′inci bölge desteklerinden yararlanacak.

Yeni teşvik sisteminde, eğitim yatırımlarını da desteklenecek. Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, hangi ilde yapılırsa yapılsın, Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5′inci bölge desteklerinden yararlanacak. Demiryolu ve denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, madencilik yatırımları, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları da aynı şekilde, nerede olursa olsun, 5′inci bölge desteklerinden yararlanabilecek.

Şehirler sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 6 ayrı bölgede sınıflandırıldı. Böylece bu yeni teşvik uygulamasında bölgesel sistem yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçiliyor.

Hükümetin dördüncü teşvik sistemini devreye koyduklarını belirten Erdoğan şunları söyledi:

Ekonomideki büyümenin ekonominin geldiği noktanın görülmesi açısından önem arz ediyor. Özel sektörün yatırımları da 43 milyar liradan 235 milyar liraya yükseldi. Yatırımlardaki bu ciddi artış 9 yıldır Türkiye’ye hakim olan güven ve istikrarın göstergesidir. Güven var istikrar var. Aldığımız kararların arkasında duruyoruz. Bu 9 yıllık süreçte uygulamaya koyduğumuz teşviklerde yatırımların bu oranda artmasına katkı sağladık. Biz belli bölgelerde belli zümrelere değil tüm bölgeye hitap edecek teşvik anlayışını takip ettik. Suistimal edilemesine de müsamaha göstermedik. Yeni ihtiyaçları, yeni şartları özellikle gözettik. Küresel ekonomideki gelişmelere ve krizlere göre teşvikleri yeniledik. Sürekli müteyakkuz olduk, yeni gelişmelere uyum sağladık. Bugün açıklayacağımız teşvik sistemi de yeni şartların, yeni gelişmelerin ışığında hazırlanmış bir teşvik sistemidir. Yüzde 8,5 gibi rekor bir seviyede büyüyen, krizde ihracatını arttıran, işsizliği düşüren sağlam bir ekonomi için hazırlanmış bir teşvik sistemini bugün açıklıyoruz.

2009 Yılında uygulamaya koyduğumuz teşvik sisteminde çok ciddi başarı kaydettik. Ogün ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştık. Temmuz 2009′dan bu yana kadar mevcut uygulama kapsamında 11 bin 300 adet teşvik belgesi düzenlendi. Bu belgeler kapsamında 157 milyar lira tutarında yatırım ve yeni istihdamlar öngörüldü. 2009 Yılında uygulamaya koyduğumuz mevcut sistem 2006 yılındaki sisteme göre belge sayısı itibari ile yüzde 17, sabit yatırım tutarı itibari ile de yüzde 73 oranında artışa vesile oldu. Mevcut sistem bir öncekine göre 3. bölgede sabit yatırımlar yüzde 70, dördüncü bölgede yüzde 72 artış göstermiştir. Aynı şekilde istihdam tutarlarının 3. bölgede yüzde 10, 4. bölgede yüzde 70 arttığı görülmektedir. Sistemin yapısını temel olarak önümüzdeki dönemde de koruyoruz. Hükümet olarak, 2023 yılına ilişkin önemli hedeflerimiz var. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2 trilyon lira milli gelirle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yerimizi almak istiyoruz. Ekonomi bakanlığını tesis ettik. Daha önce Ekonomi Bakanlığı başbakanlığa bağlı, devlet bakanlığı şeklindeydi. Ama şimdi kendi bütçesi, kurumsal yapısı olan ve kendi iradesini kullanabilecek noktaya gelmiştir. Bu değişimin ardından Ekonomi Bakanlığımız hızla yeni teşvik sistemi üzerinde çalışmalarını başlattı. TOBB başta olmak üzere pek çok o6dalarla, bireysel yatırımcılarla yoğun istişarelerde bulunuyor. İlgili bakanlığımız yeni sistem üzerinde koordineli çalıştılar. Şimdi sizlere yeni teşvik sisteminin temel hedeflerini açıklamak istiyorum.

Öncelikle bu yeni sistemle, cari açığın azaltılması amacıyla ara malı ve ürünlerin ülkemizde üretiminin arttırılmasını hedefliyoruz. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesini, kümelenme faaliyetlerinin özellikle desteklenmesi, teknolojik dönüşümü sağlayacak.

1 – Genel Teşvik uygulamaları,
2- Bölgesel teşvik uygulamaları,
3 – Büyük ölçekli yatırımların teşviki,
4 – Stratejik ölçekli yatırımların teşviki.

Yeni teşvik sistemi ile, sanayimizin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik yatırımları özellikle destekleyeceğiz. Böylelikle ithal etmek zorunda kaldığımız malları ülkemizde üretilmesini teşvik edeceğiz. Bunun nerede yapılacağına yatırımcı karar verecek. Aynı koşullarla desteklenecektir. Yeni teşvik sistemi ile stratejik yatırımlara şu destekleri sunuyoruz.

1 – Yatırım malı ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti,
2- Makina ve teçhizat için KDV,
3 – Yatırımı tamamlaması müteakiben 7 yıl boyunca sigorta primi işveren desteği,
4 – Yapılan yatırım için vergi indirimi,
5 – Yatırımcıların kullanacağı yatırım kredileri için 50 milyon liraya ulaşan faiz desteği,
6 – Asgari 500 milyon tutarındaki bina inşaat harcamaları için kdv iadesi,

İlk defa uygulamaya koyacağımız KDV iadesi desteği ile yatırımcıların yükünü hafifletmiş olacağız. Şunun altını çizmek istiyorum. Stratejik yatırımların birazdan açıklayacağım 6. bölgede yapılması durumunda, ek olarak işçilerin maaşları üzerinden hesaplanan gelir stopajı konusunda da destek vereceğiz.

Yeni sistemde bazı lokomotif şirketleri de destekliyoruz. Eczacılık ürünleri olan ilaçlar ile kan ürünlerine yönelik yatırımların yatırım yeri dikkate alınmaksızın 5. bölge desteklerinden yararlanmasını sağlıyoruz. Eğitim yatırımlarını da öncelikli olarak destekliyoruz. Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk orta ve lise eğitim yatırımları hangi ilde yapılırsa yapılsın 5 bölge desteklerinden yararlanacaktır. Deniz ve demiryolu ile yapılacak yatırımları, turizm yatırımları da aynı şekilde nerede olursa olsun 5. bölge desteklerinden yararlanabilecektir. Yeni sistemle uyguladığımız bölgesel teşviki arttırmayı planlıyoruz. Araştırma Geliştirme projelerinin de katkısıyla üretim ve ihracatın artacağına inanıyoruz. Bölgesel haritayı yeniden ele aldık. Kalkınma bakanlığımız, illerin ve bölgelerin sosyo ekonomik sıralaması araştırılması çalışmasını yeniledi. Böylece illerimizi sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 6 ayrı bölgede sınıflandırdık. Hem harita üzerinde hem liste halinde illerimizin hangi bölgede yer aldığını görüyorsunuz. böylece bu yeni teşvik uygulamasında bölgesel teşvik yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçiyoruz. İllerin bölgesel dağılımdaki yerleri, altını çiziyorum. Daha Sonra TÜİK’in periyodik çalışmaları Sonucunda elde edilecek veriler kapsamında gözden geçirilecek bir değişim varsa bölgelerin yerleri ona göre değişecektir. Yani bu sabit değil, değişkendir. Sınıf atlayacaktır belki düşecektir. Eğer yatırım OSB’de yapılıyorsa aynı sektörde faaliyet gösteren 5 yatırımcı bir araya gelip yatırım yapıyorsa, o zaman yatırımcı bir alt bölgede uygulanan oran ve sürelerden yararlanacaktır. Örneğin, çorum 4. bölgede bulunuyor. Eğer yatırımcı Çorum’da yatırımcı yaparsa 5. bölgenin imkanlarından yararlanacak. Yeni sistemde az gelişmiş illerimizde yapılacak yatırımları daha avantajlı şekilde destekleyeceğiz. Bu illerde yatırım yapacak olanların ödemeleri gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tutarı 10 yıl süreyle yatırımların OSB’de yapılması halinde 12 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacaktır.

Vergi indirimi desteğine de bu bölgede diğer bölgelere nazaran daha büyük oranda uyguluyoruz. 6. Bölgede yatırım yapacak firmalarımız OSB’de yaptığı zaman yüzde 50-55 oranında vergi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulacaktır. Bu bölgedeki yatırımlara finansman sağlamış oluyoruz.

Sigorta primi işveren hissesinin destek süresini bölgeler olarak yeniden belirledik. Örneğin 6. bölgede 31 Aralık 2013 yılına kadar başlayacak yatırımlarda sigorta primi desteği 10 yıl boyunca uygulanacak, bundan Sonraki süreçte başlayanlarda ise 7 yıl olacak. Bu yeni düzenleme değişen oranlarda uygulanacak ve birinci bölge haricindeki tüm bölgeleri kapsayacaktır. 3-4-5-6. bölgelerde uygulanacak faizleri de arttırıyoruz. Son derece kapsamlı ve Son derece kapsayıcı taleplere ihtiyaçlara cevap veren bir teşvik sistemini getiriyoruz. Yeni teşvik sistemi 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konulacaktır. Ben genel hatlarını özetini aktardım, Yarın Sayın Zafer Çağlayan sistemin tüm detaylarını açıklayacak. 2023′e yürüyen bir ülke olarak bu teşvik sistemi Türkiye’yi çok farklı boyuta taşıyacaktır. Önceki teşvik uygulamalarında olduğu gibi bunda da inşallah hedeflerimizi tutturacağız. Bölgeler arasındaki iller arasındaki gelişmişlik farklarını bu sistemle daha iyi göreceğiz. Yani batı doğu arasındaki farklılık, kuzey güney arasındaki farklılık giderilmiş olacak. Biraz önce sizlere illerimizin sosyo ekonomik durumlarını gösteren bir harita gösterdim. İllerimizin bir kısmı kahverengine boyanmış durumda. Burada elbette sanayicinin, devletin, yatırımcının ihmali var. Ama özellikle Son 9,5 yıl boyunca bu durumun değişmesinin önündeki en büyük engelin de terör olduğunu belirtmek isterim. İnanıyorum ki terör olmasa bu bölge süratle sıçrayacaktır. Ama terör örgütü acımasız olarak bölgesine bölge insanına ihanet etmektedir. Bölgede yatırım yapılmaması, bölgenin sorunlarının çözülmemesi için terör örgütü elinden geleni yapıyor. Hükümet olarak tüm bu engelleri aşıyoruz, aşacağız. Okullarla en modern hastanelerle havaalanları ile duble yollarla bölgenin çehresini hızla değiştiriyoruz. Bu değişim sadece hükümetin ve devletin girişimleri ile nihai başarıya ulaşmaz. Özel sektörün muhakkak bölgeye girmesi, fedakârlıkta bulunması hem bölgenin imkânlarından yararlanması hem de bölgeye katkı sağlaması gerekmektedir. Bölgede yatırım yapılmasını çok çok önemsiyorum. Ülkenin bir tarafı yoksulluk içerisindeyken diğer tarafı kalkınamaz. Biz şuanda bildiğiniz gibi ta Hakkari Yüksekova’ya havaalanı yapıyoruz. Aynı şekilde Şırnak’ta havaalanı yapıyoruz. Buraların da standartlarını yükseltelim. Ben bu yeni teşvik sisteminin ülkemize, halkımıza, yatırımcılarımıza ve tüm girişimcilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu haber 5 Nisan 2012 tarihinde tarafından EKONOMİ HABERLERİ kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.