Başlık parası nedir? başlık parası günümüzde halen var mıdır?


Başlık parası nedir?

Başlık parası İlkel toplumların bir geleneği olarak bilinmektedir. Başlık parası evlilik ile yakından ilgili bir terimdir. Birbirini seven iki kişinin evliliğin onaylanması için, güvey ya da akrabaları tarafından kadının akrabalarına yapılan, toplumlara göre değişen hukuksal ve toplumsal uygulamaları içeren hediye niteliğinde ödeme. Başlık verme, çoğu durumda ekonomik olduğu kadar toplumsal ve simgesel bir ilişki biçimidir. Eğer zaten akraba değillerse, birbirlerinden kız alıp veren iki ailenin karşılıklı ilişkilerinin bir parçası olarak aralarındaki dostluğu pekiştirir. Hem geline iyi davranılacağı konusunda bir güvence, hem de bir anlamda, onun yokluğuna karşı ailesine ödenen bir tazminattır.

Daha çok kırsal bölgelerde görülen başlık parası kız tarafına verilmektedir. Ülkemizdede halen geçerliliğini koruduğu bilinmektedir. Avrupa kültürlerinde başlık parası gibi bir gelenek yoktur.
Başlık parası ne amaçla talep edilir

Başlık parası uygulaması kadının satın alınması gibi görülmekte ise de, aslında tarafların kendi aralarında hakların aktarılması ile ilgili bir anlaşmadır. Ekonomileri geleneksel tür tarım ve hayvancılığa bağlı kültürlerde, aile bireylerinin tümü üretime katılmak zorundadır. Evlenecek ergen kız, kendi üretim biriminden ayrılıp erkeğin üretim birimine katıldığından, kız tarafında bir işgücü kaybı sözkonusu olur. Başlık, bu işgücü kaybını karşılamak üzere erkek tarafının verdiği para, taşınır ya da taşınmaz malları ender olarak da hizmeti kapsar.
Başlık parası olarak neler talep edilir

1. Para

2. Hayvan

3. Silah

4. Kumaş

5. İçki

6. Yiyecek vb.
Başlık parası geleneği en sık nerelerde görülür

1. Afrika

2. islam toplumları

3. Çin

4. İndonezya

5. Melanezya

6. Burma
Lobola ne anlama gelmektedir

Afrika toplumlarında gelin bedeli “lobola” olarak adlandırılmaktadır.
Başlık parası helal midir?

Cenabı hak yalnız nikah esnasında hanımların kendilerini eşlerine tecviz etmek mukabilinde hanımlara verilmek sureti ile mehri helal kımıştır. Dinimizde başlık parası gibi, insanları rencide edecek bir örf ve adet söz konusu bile değildir.

..alıntı yazıdır,

Bu haber 21 Ağustos 2014 tarihinde tarafından HAKKINDA BİLGİLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.