Bekir Sami Kimdir? hakkında bilgiler, öz geçmişi, biyografisi hayatı


BEKİR SAMİ HAKKINDA GENİŞ BİLGİLER, KİMDİR, ESERLERİ HAYATI ÖZ GEÇMİŞİ BİYOGRAFİSİ

Türk siyaset adamı (Tsambay «Kafkasya» 1865-İstanbul 1933).

Türk siyaset adamı (Tsambay «Kafkasya» 1865-İstanbul 1933). Rus ordusunda generalliğe kadar yükselen, Şeyh Şamil’in esaretinden sonra osmanlı devleti hizmetine giren Musa Kunduh Paşanın oğlu. Galatasaray lisesi ile Paris Siyasal Bilgiler okulunda okudu. Petersburg sefaretinde kâtiplik, çeşitli yerlerde konsolosluk yaptıktan sonra Trablusgarp mektupçuluğu ile içişleri görevlerine geçti. Amasya mutasarrıflığında, Van, Trabzon, Bursa, Beyrut ve Halep valiliklerinde bulundu.

Mütarekede osmanlı mebusan meclisine Amasya’dan milletvekili seçildi. İstanbul’un işgali ve meclisin çalışmalarına son vermesi üzerine Anadolu’ya geçerek T.B.M.M.’ye katıldı. İlk icra vekilleri heyetinde Dışişleri bakanlığı yaptı (3 mayıs 1920-8 mayıs 1921). Bu tutumundan dolayı İstanbul sıkıyönetim harp divanı tarafından gıyaben idama mahkûm edildi. Sovyet Rusya ile dostluk ilişkilerinin kurulması için Moskova’ya gitti, Londra’da ortadoğu işlerini görüşmek üzere toplanan konferansta (12 şubat-12 mart 1921) T.B.M.M. hükümetini temsil etti.

Bu arada Ankara’ya danışmadan İngiltere, Fransa ve İtalya ile imzaladığı antlaşmalar milli çıkarlarımıza aykırı görüldüğünden T.B.M.M.’ce onaylanmadı, Bekir Sami Bey Dışişleri bakanlığından çekilmek zorunda kaldı. İkinci dönemde Tokat milletvekilliğine seçildi; Terakkiperver Cumhuriyet fırkasına girdi. İzmir’de Atatürk’e yapılmak istenen suikast ile ilgili görülerek tevkif edildi ise de İstiklâl mahkemesinde beraet etti. Bu olaydan sonra siyasetten çekildi.

türkiye haritası, türkiye geneli il ve ilçeler listesi

Bu haber 17 Ekim 2014 tarihinde tarafından HAKKINDA BİLGİLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Etiketler:

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.