ÇANAKKALE DESTANI


ÇANAKKALE DESTANI
Üç yüz otuz sözüm Hakk’ın kelâmı

Padişah’ın geldi büyük selâmı

Enver Bey’in düşman kırmak meramı

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Eûzü besmele çektim çıkarken

Köye baktım şöyle yüksek bir yerden

Karargâha koştum üç gün de erken

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Kumandan emrini verdi bir gece

Anadolu’lardan lâyıktır nice

Yiğitler şehâdet şerbeti içe

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Rumeli toprağı yoğrulmuş kanla

Ün alınır ancak verilen canla

Herkesi yüreği çarpıyor canla

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Kurıunlar atıldı düımana karıı

şehitler buldular göklerde arıı

Gaziler döktüler hep sevinç yaıı

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer ıehit ordu gazi olacak

Düımanın gür sesli büyük topları

Delik deıik etti topraıı yarı

Korkak Frenklerin yokmuı hiç ârı

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer ıehit ordu gazi olacak

ingilizler Frenge dostmuı diyorlar

Bir kötü kötüye elbette uyar

Onlara bu meydan gelecek pek dar

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer ıehit ordu gazi olacak

Zırhlıların gitti deniz dibine

ilk hücumdan sonra ya bu kaçıı ne

Kaç durma geçerse fırsat eline

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer ıehit ordu gazi olacak

Çanakkale’yi hiç verir mi Türkler

istanbul’umuzu alacak bir er

Var mıdır dünyada nerde o asker

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer ıehit ordu gazi olacak

Boyabat’lı Ömer oğlu Mustafa

Yazdı bu destanı girerken sofa

Muradı gitmektir arıı tavafa

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer ıehit ordu gazi olacak

Boyabatlı Mustafa

Bu haber 15 Mart 2012 tarihinde tarafından EĞİTİM ÖĞRETİM kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.