çanakkale zaferi 18 mart şehitleri anma günü resimler afişler çanakkale savaşı hakkında bilgiler


ÇANAKKALE SAVAŞI ( 18 MART 1915)
18 mart çanakkale şehitlerini anma günü resimleri (16)

18 mart çanakkale şehitlerini anma günü resimleri (6)

Çanakkale Savaşı I. Dünya Savaşı’ nda Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Boğazı’nı geçmek
isteyen Uzlaşma Devletleri ile yaptığı savaştır.
Uzlaşma Devletlerinin bu cepheyi açmalarının nedeni boğazları ve İstanbul’u ele geçirerek
Osmanlı Devleti’ nin açtığı öteki cepheleri de yok etmek ve Rusya ile bağlantı sağlayıp araç
gereç yardımı yapmaktı.
Yapısı bakımından savunmaya elverişli olan boğaz Türkler tarafından mayınlanmıştı.
Savaşın ilanından birkaç gün sonra 3 Kasım 1914’ te İngilizler, Seddülbahir ve Kumkale
tabyalarını topa tuttular. Bu çıkarmada Türkler 19 top kaybetti.

çanakkale savaşı resimleri (1)
Yunanlılar’ ın İstanbul’ a girmelerini istemeyen Ruslar kırk bin kişilik yardımcı bir kuvvet
göndermeyi teklif ettiler. Bunun üzerine İngilizler ve Fransızlar, boğazları Ruslara vermeyi
vaat ettiler. Bunun üzerine 18 Mart 1915’ te büyük bir taarruz yapılması planlandı. Uzlaşma
Devletleri 16 harp gemisi ile boğaza girerek tabyaları ateşe tuttular. Gerek mayınlar ve
gerekse bataryaların atışları ile Uzlaşma Devletleri birçok gemi kaybederek geri çekildiler.
Uzlaşma kuvvetleri denizden geçemeyeceklerini anlayınca karadan sızmaya karar verdiler.
İlk çıkarma günü 19. Tümen kumandanı Mustafa Kemal ATATÜRK 17. piyade alayını
Conkbayırı’ na vaktinde yetiştirerek Koca Çimen tepesinin düşman eline geçmesini önledi.
Başlangıçta üç gün içinde Çanakkale Boğazı’ nı geçeceklerini sanarak giriştikleri savaşı biran
önce sonuçlandırmak isteyen Uzlaşma Devletleri yeni kuvvetler sağlamaya çalıştılarsa da bu
çabaları sonuç vermedi.
Çanakkale Savaşı tam sekiz buçuk ay sürdü. Türk ordusunun karşı koymasıyla Çanakkale,
Irak, ve Filistin cephelerinde bir milyona yakın İngiliz ve Fransız askeri, batıdaki ana
cephelerinden uzak tutulmuş oldu. Uzlaşma Devletleri önce 70 000 kişi göndermişlerdi.
Sonradan bu kuvvet 500 000 kişiye çıkarıldı.Bunun 400 000’ i İngiliz, 79 000’ i Fransız
ordusundandı.
İngilizler’ in kaybı 115 000 ölü, yaralı, esir ve memleketine gönderilen; 90 000’ i hasta olmak
üzere 205 000 askerdi. Fransızlar’ ın kaybı 47 000’ di. Türklerde ise şehit , yaralı ve hasta
sayısı, 252 300’ü buldu.

çanakkale savaşı resimleri (14)
18 mart çanakkale şehitlerini anma günü resimleri (5)
Bu savaşta İngiltere’ye bağlı Avusturalya ve Yeni Zellenda askerlerinden oluşmuş ANZAK
askerleri de bize karşı savaştılar. Savaşa katılma kararı ile kısa zamanda kampa alınıp
yetiştirilen ANZAK askerleri iki tümenlik bir kolordu ile savaşa katıldılar.Bu birliklerde Maori
ve Ranatongan adı verilen yerlilerde bulunuyordu.
25 Nisan 1915’ te yapılan bir çıkarma ile savaşa katılan Anzaklar çok kanlı ve çetin
çarpışmalar sonunda 26094’ ü Avusturyalı, 75711’ i Yeni Zelandalı olmak üzere 33665 kayıp
vermişlerdir. Anzaklar bu savaşın amacı ve nedenini bilmemelerine karşın kahramanca
savaşmışlardır. Bu savaş onlara sömürge olduklarını değil milli karakter taşıyan insanlar
oldukları duygusunu kazandırmıştır.
Dünya tarihinin akışını geçmişte Çanakkale kadar değiştiren pek az savaş olmuştur. Bu
savaş Türk Milleti için bir ışık olmuştur.

18 mart 1915 çanakkale,
çanakkale zaferi,çanakkale savaşı ile ilgili bilgiler kısa

18 mart çanakkale şehitlerini anma günü resimleri (15)

1. Dünya Savaşı içinde 3 Kasım 1914 – 9 Ocak 1916 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı’nda cereyan eden savaşlara Çanakkale Savaşları denir.

Merkezi devletler yanında savaşa giren Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak amacıyla İtilaf devletleri tarafından düzenlenmiş olan Çanakkale harekatı, I. Dünya Savaşı’nın en önemli askeri faaliyetidir.
Osmanlı Devleti’nin Almanya yanında savaşa girmesiyle zor durumda kalan İngiltere ve Fransa, Rusya ile temasa geçip savaş güçlerini arttırmak, Orta Avrupa’ya sızan Alman-Avusturya ordularını arkadan çevirmek için bu harekatı gerekli görmüşlerdi.

Boğazlara yönelik harekatın ilk deniz hücumu 3 Kasım 1914’te iki İngiliz harp gemisinin Ertuğrul ve Seddülbahir, iki Fransız gemisinin de Kumkale ve Orhaniye tabyalarını bombardımana tutmasıyla başladı. İlk etapta bu saldırılar istenilen sonucu vermedi. Daha sonra Fransız Amiral Robeck bütün gücüyle boğazı zorlayarak İstanbul’a ulaşmak için hazırlıklara başladı. 17 Mart 1915’te yapılan plana göre mayınlardan temizlenmiş olan boğazın aşağı kesimlerinden bütün savaş gemileriyle boğaz zorlanacaktı.

Fakat aynı günün akşamı Türk donanmasına mensup, Yüzbaşı Hakkı Bey kumandasındaki Nusret Mayın Gemisi’nin Karanlık Liman bölgesini tekrar mayınlaması deniz harekatının kaderini değiştirdi. 18 Mart 1915 sabahı boğaza giren İngiliz Ve Fransız filoları boğazın her iki yakasında açılan ateş ve dökülen mayınların etkisiyle mevcudunun %35’ni kaybedip geri çekilmek zorunda kaldı.

18 mart çanakkale şehitlerini anma günü resimleri (7)

18 Mart bozgunu İtilaf devletlerine karadan destek alınmaksızın yalnız deniz kuvvetleriyle boğazın geçilemeyeceğini gösterdiğinden General Hamilton’un emrinde bir çıkarma ordusu hazırlanmaya başladı. Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan kolordu (Anzaklar) Arıburnu’na, İngiliz ve Fransız kuvvetleri de Seddülbahir’e çıkartılacaktı. 25 Nisan 1915’te sabaha karşı bu çıkarma başladı. Bu çıkarmaya karşılık Beşinci Ordu İhtiyat Tümeni kumandanı Mustafa Kemal komutasındaki 57. Alay ve Ecebat bölgesindeki 27. Alay çıkarma bölgesine sevkedildi. Böylece kıyıya çıkan İngiliz ve Fransız kuvvetleri geri püskürtülmüş oldu.

İtilaf kuvvetleri aynı şekilde Seddülbahir’e çıkarma yaparak Kirte’yi ele geçirmeye çalıştılarsa da Türk kuvvetlerinin karşı taarruzları sonucu başarısızlığa uğradılar. Daha sonra Anafartalar, Arıburnu, Merkeztepe, Sivritepe, Kanlısırt dolaylarında şiddetli çatışmalar yaşandı. Türk birlikleri savunmanın yanında karşı taarruzlarda da bulundular. Kısmi başarılar elde edilmesine rağmen, sahil şeridi üzerinde tutunmaya çalışan Anzak Kuvvetlerinin şiddetli müdafaları nedeniyle kesin bir sonuç alınamadı. Bundan sonra savaş bütün cephelerde siper savaşı haline dönüştü. Nihayet İtilaf kuvvetleri kesin bir sonuç almak için, bütün takviye kuvvetleriyle Arıburnu’nun kuzeyinden Anafartalar’a asker çıkarmaya başladı.

Dörtgün süren muharebeler sonucu İtilaf kuvvetleri Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki kuvvetler tarafından Conkbayırı mevkiinde durduruldular. Böylece I. Anafartalar Zaferi’nden sonra İtilaf kuvvetlerinin yaptıkları bütün taarruzlar sonuçsuz kaldı.

Son olarak 21 Ağustos’ta II. Anafartalar Muharebesi’nde de İtilaf kuvvetleri yenilgiye uğradı. İtilaf Kuvvetleri 19-20 Aralık’ta Anafartalar ve Arıburnu’ndan, 8-9 Ocak’ta da Seddülbahir’den çekildiler…

18 mart çanakkale şehitlerini anma günü resimleri (12)

Çanakkale Savaşının Sonuçları
# Çanakkale Savaşları her savaş gibi ardında kan, ölüm ve gözyaşı bıraktı. En iyimser rakamlarla 213.000 Türk, 215.000 İtilaf kuvveti askeri olmak üzere toplam 428.000 kişi öldü.
# Türk ordusunun Balkan Savaşı’nda zedelenen ve hatta yok olmaya yüz tutan prestiji kurtarılmış oldu. Ordu ve millet, bu zaferin getirdiği moralle kurtuluş savaşına girebildi.
# Çanakkale Muharebeleri, Mustafa Kemal (Atatürk) gibi askeri bir dahiyi yarattı, Birinci Dünya Harbi’nin bitiminden hemen sonra başlayacak olan Milli Mücadele’nin bu eşsiz liderini Türk ulusuna kazandırdı.
# Çanakkale Savaşları sonucunda batılılar müttefikleri Rusya’ya yardım edemediler. Böylece mahsur kalan Çarlık Rusyası, içerden çöktü, kanlı bir rejim değişikliği oldu.
# Anzak asker ve komutanları, Çanakkale’de yiğitçe döğüşen Türklerin hem asker, hem de insancıl yönlerini yakından izleyerek, onların kendilerine tanıtıldığı gibi barbar bir ulusun çocukları olmadığını görüp anlamak fırsatını buldular. O günlerde oluşan bu dostluk atmosferi hala sürmekte.
# Çanakkale’de Türk ulusu, binlerce okumuş ve aydınını da kaybetti. Kesin olmayan tahmini rakamlara göre, 100.000’den fazla öğretmen, mülkiyeli, tıbbiyeli ve Türk ocaklarında yetişmiş okur-yazar yitirildi.
# Bu kayıpların olumsuz etkileri, savaş sırasında olduğu kadar, daha sonra da fazlasıyla hissedildi. Nitekim, 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra, Atatürk’ün başlattığı inkılaplar ve bunların paralelinde girişilen reformların kitlelere yaygınlaştırılıp mal edilmesinde, hayli sıkıntılar çekildi.

Bu haber 17 Mart 2015 tarihinde tarafından EĞİTİM ÖĞRETİM kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.