Devlet memurlarına verilen öğle yemeğinin parasının maaştan kesilmesi, mahkemelik oldu


Memura yemek parası, mahkemelik oldu
İzmir’li bir memur, kendisine verilen yemeğin parasının maaşından kesilmesine itiraz ederek dava açtı.

Devlet memurlarına verilen öğle yemeğinin parasının maaştan kesilmesi, mahkemelik oldu. Konu, Anayasa Mahkemesine taşındı. Mahkemenin 7 üyesi memuru haklı buldu. Ancak 9 üyenin oyu ile istem reddedildi.

İzmir’li bir memur yasada yemek yardımı yapılmasına ilişkin hüküm bulunmasına rağmen, bu yemeğin parasının maaşından kesilmesine itiraz ederek dava açtı. İzmir 1. İdare Mahkemesi de, yemeğe ilişkin uygulama esaslarının idareye bırakılmasını, Anayasa’ya aykırı görerek, Anayasa Mahkemesine başvurdu. Başvuruda yasama tarafından kanunla tanınan bir hakkın Anayasa’ya aykırı biçimde, yürütmeye devredildiği vurgulandı.

Anayasa Mahkemesinin 9 üyesi, yasa ile temel ilkelerin belirlendiğini, ayrıntıların ise idareye bırakılmasında, Anayasa’ya aykırılık görmedi ve iptal istemini reddetti. Kararda ‘’Memura yiyecek yardımı konusunda tek tip düzenleme yapılması mümkün değildir. Yardımın kapsamı, hizmetin niteliğine, çalışma saatine, memur sayısına, yemeğin satın alınması ya da kurum içinde yapılmasına, maliyete ve bütçe olanaklarına göre değişir’’ denildi.

Üyelerden Fulya Kantarcıoğlu, Ahmet Akyalçın, Mehmet Erten, Ayla Perktaş, Recep Kömürcü, Engin Yıldırım ve Erdal Tercan ise yasa maddesinin iptalini isteyerek karşı oy kullandı. Bu üyeler ‘’ Yasayla düzenlenen bir konuda yürütme organına genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisi verilemez’’ dediler.(GAZETEPORT)

Bu haber 16 Şubat 2012 tarihinde tarafından EKONOMİ HABERLERİ kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.