Geometrik Şekiller


GEOMETRİK ŞEKİLLER – ÜÇGEN

1) Bir doğru üzerinde olmayan üç noktanın ikişer birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekle ( düzlem parçasına) üçgen denir.

ÜÇGENİN ÖZELLİKLERİ

Üçgenin üç köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır.
Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir.
Üç kenarı vardır. Üçgenin kenarları karşılarındaki köşenin küçük harfleri ile adlandırılır.

Üçgenin çevre uzunluğunu bulmak için;
Ç = a + b + c — › Çeşitkenar üçgende
Ç = 3 x a— › Eşkenar üçgende
Ç = (2 x b) + a—› İkizkenar üçgende

GEOMETRİK ŞEKİLLER – KARE

1) Kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir.

KARENİN ÖZELLİKLERİ

Kare kapalı bir şekildir.
Dört kenarı vardır. Bütün kenarları birbirine eşittir.
Karşılıklı kenarları paraleldir.
Dört köşesi vardır. Köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır.
Dört açısı vardır. Açıların ölçüsü 90° dir. Karenin iç açılarının toplamı 360° dir.

dikdörtgen

1) Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.

•Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir.
DİKDÖRTGENİN ÖZELLİKLERİ

Dikdörtgen kapalı bir şekildir.
Dört kenarı vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. İkisi uzun, ikisi kısadır.
Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
Dört köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır.
Dört dik açısı vardır, iç açılarının toplamı 360° dir.

çember

Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir.

•Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. [CD] kirişi gibi.
En uzun kiriş merkezden geçen kiriştir.
•O merkezinden geçen [AB] kirişine çemberin çapı denir.
•Çemberi iki noktada kesen doğrulara kesen denir. d2 doğrusu çemberi K ve L noktalarında kestiğine göre, kesendir.
•Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet denir. d1 doğrusu çemberi T noktasında kestiğinden teğettir.

Bu haber 15 Aralık 2012 tarihinde tarafından EĞİTİM ÖĞRETİM kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Etiketler: , ,

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.