güneşin katmanları hakkında bilgi


Güneşin Katmanları
Güneş yüzeyi tabakalardan oluşmuştur. Bu tabakalara çekirdekten yüzeye doğru sırasıyla fotosfer, kromosfer ve korona isimleri verilmiştir.

IŞIKKÜRE (fotosfer) : Güneşin görünen parlak yüzeyine ışık – küre denir. Güneşin ışığının büyük bir bölümü bu katmandan gelir. Bu katman sürekli ışınımın olduğu katmandır. 400 km kalınlığında seyrek ama oldukça donuk bir katmandır. Sıcaklık alt kısımda 10000 K kadardır. Üst kısımda bu değer 4200 K ye kadar düşer.

RENKKÜRE ( kromosfer ) : Tam güneş tutulması esnasında kara diski çevreleyen ince pembemsi bir şerit dikkat çeker . Böylesi bir gözlem tekniği ile fotosferi kuşatan bir dış katmanın varlığı saptanmıştır. İşte bu katmana renkküre (kromosfer) denir . Kromosferin sıcaklığı 4800 K dir . Dışa doğru gidildikçe iyonlaşma artacağından sıcaklığın artması beklenir .

GÜNEŞ TACI (korona) : Güneşi saran parlak yüksek sıcaklıklı ve seyreltik bir gazdan örtüdür. Güneş tacının sıcaklığı 1000000 K dir.

Güneşin katmanları arasındaki manyetik alan şiddeti büyük değişiklikler gösterir ve bu değişikliklerin sonucunda bir çok olay gözlenir. Örneğin Güneş lekeleri, manyetik alan düzensizliği sonucunda o alandaki sıcaklığın çevreye göre düşmesinden kaynaklanır. Güneşin korona tabakasından gezegenler arsı ortam yayılan elektrik yüklü taneciklerin oluşturduğu etkiye Güneş Rüzgarı adı verilmektedir. Güneşe yaklaşan kuyruklu yıldızların kuyrukları bu rüzgarın etkisi ile güneşe ters yönde uzanırlar. Güneş Rüzgarı, proton, elektron ve %5 kadar helyum çekirdeği ile az miktarda daha ağır atomlardan oluşmuştur.
Güneş’in Katmanları ve Yapısal Özellikleri
Eldeki verilere göre Güneş’in yaşı 5 milyar yıl olarak tahmin edilmektedir. Güneş, Dünya’da yaklaşık 330 000 kat daha fazla kütleye sahiptir. Yapısında % 81,76 oranında hidrojen, % 18,17 oranında helyum bulunur. Geri kalan kısım da oksijen, karbon, azot, sodyum, kalsiyum, kükürt, silisyum, demir, magnezyum ve alüminyum elementlerinden oluşur.

* Güneş’in merkezinde çekirdek vardır. Çekirdek tepkimeleri (hidrojenin helyuma dönüşmesi) bu katmanda gerçekleşir. Burada sıcaklık 15 milyon C kadardır. Çekirdekte oluşan enerji çok büyüktür. Bunun ancak 2 milyonda bir ulaşır.
Dış kısımda ışık küre (fotosfer) bulunur. Burada sıcaklık 6000 C civarındadır.

Fotosferin etrafı sıcak – ergimiş magma gibi bir maddeyle çevrilidir. Bu kısma renk küre ( kromosfer) denir.
Renk küre de taç küre (korona) adı verilen gaz katmanıyla sarılıdır.

* Güneş’teki tepkimeler sonucunda zararlı ışınımlarda ortaya çıkabilir. Dünya’mızı saran atmosferi bu ışınımların zararlarını azaltır. Yine de yazın öğle saatlerinde Güneş’te fazla durulmamalıdır.

* Güneş’teki büyük basınç ve manyetik alanın etkisi ile oluşan patlamalar sonucu gaz bulutları uzaya yayılır. Bu olaylar Dünya’nın manyetik alanını etkiler; radyo dalgaları zayıflar. Atmosferde ışınım kuşağı oluşur.

Bu haber 1 Mart 2014 tarihinde tarafından HAKKINDA BİLGİLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.