Günün Sözü


Günün Sözü

Geçmişe ait olan ben değilim. Geçmiş bana ait.
Mary Antin

Dünyayı, akıllılar yaşasın diye budalalar kurmuştur.
Oscar Wilde

Kulak yüreğe giden bir caddedir.
Voltaire

İşinizin çok önemli olduğunu düşünüyorsanız, bu sinirlerinizin ciddi biçimde bozulduğunun en açık göstergesidir.
Bertrand Russell

Denizi öv, fakat sahilde kal.
John Floiro

Övülmek isterseniz, alçakgönüllülüğü yem olarak kullanınız.
Lord Chesterfield

Mutluluk, gençlikte beklenmedik şeylerde, yaşlılıkta ise alışkanlıklarda aranır.
P. Courty

Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.
Namık Kemal

Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür.
G.E.Lessing

Ne kadar çok söylersen karşındaki o kadar az hatırlar. Az söyle de kazancın çok olsun.
Fenelon

Güzel gençler doğanın rastlantı sonucu yaratılmasıdır; güzel yaşlılar yaşlanmasını bilen sanat eserleridir.
Walter Winchell

Suçsuz insanların çoğunu, kendi suçlarından haberi olmayanlar cezalandırır.
Cemil Sena

Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır.
Cicero

İnsanlığın başına ne geldiyse eşitlik olmaması yüzünden geldi.
Pierre Leroux

Her zaman kalp kıran adam, ayakkabı içindeki taşa benzeyen bir arkadaştır.
Elbert Hubbard

Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalmaktan ve ezilmekten yakınmamalıdırlar.
Kant

Gençliğe, yaşlılıktan çok hürmet etmeliyiz.
Victor Hugo

Önce elimize, sonra dilimize düşen gerçek öyle kılık değiştiriyor ki, kısa bir süre sonra tanımak imkansız oluyor.
Pitigrilli

İş adamın en çok ihtiyacı olduğu şey, her an yardıma hazır bir belleğe sahip olmasıdır.
E.B. Gown

Dostluk, toprak bir maşrapa gibidir, önemsiz bir nedenden birdenbire kırılır ve bir daha kullanılmaz.
Çicero

Ey hayat! Ölüme şükret, seni, onun yüzünden seviyorum.
Seneca

Bir sözün ardından koşmamalıyız, söz bizim ardımızdan koşmalı, bize hizmet etmeli.
Montaigne

Şen adam güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatmış olur.
Cenap Şehabettin

Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir.
Seneca

Bir iş adamının yeteneği; bir malı çok olduğu yerden değerli olduğu yere getirebilmektir.
Emerson

Yalanlar gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, genellikle kendi aralarında da çatışırlar.
Daniel Webster

Mutluluk, gençlikte beklenmedik şeylerde, yaşlılıkta ise alışkanlıklarda aranır.
P. Courty

Dinlerseniz, size her zaman doğru yolu gösteren bir sesin var olduğunu unutmazsınız.
Thomas Hughes

Soyulduğu halde gülen adam hırsızdan bir şey çalmış demektir, boş yere üzülen ise kendi kendini soyar.
William Shakespeare

Hayat bir kuşku kabarcığıdır ve uyku içinde uykudur.
Emerson

Bir insanı herhangi bir davranışa zorlayan iki neden vardır: Akla yakın neden, gerçet neden.
J.B. Morgan

Yalnız kendini düşünen adam, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.
Francis Bacon

Dünyayı temelinden değiştirmek isteyen kişi, önce onu yanlışsız olarak anlayabilmelidir.
Milovan Cilas

Bir insan kendi ile kavgaya başlarsa değerli bir adam olduğuna inanabilir.
Browning

Sorumluluk, yalnız ortası görülebilen bir sicime benzer, iki ucu görünürde yoktur.
John Mc. Crac

İnsanlık var oldukça gerçeği aramak bitmeyecektir.
Laurence Sterne

Gençliğin ruhunu, işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız, orada ısırganlar, dikenler yetişir.
Snellman

Her ne kadar kendi fikirlerim pek hoşuma gidiyorsa da, sanırım başkalarının da hoşlarına giden böyle fikirleri vardır.
Descartes

En kötüden iyiyi öğren, ama en iyiden kötüyü öğrenme.
Lavater

Her ormanı boş sanma; belki de kuytuluklarında bir kaplan uyuyordur.
Sadi

Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.
Theodor Walker

Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, akıl hiç bir zaman anlayamaz.
Blaise Pascal

Eşitliğin olmadığı yerde haksızlık başkaldırır.
Gustave Le Bon

Bir insan kendi ile kavgaya başlarsa değerli bir adam olduğuna inanabilir.
Browning

Büyük felaketler karşısında büyük cesaretler doğar.
Regnard

Kendi kendinin efendisi olmayan bir kimse özgür değildir.
A. Calaudius

İnsanların elinden hayalleri alınacak olursa, başka ne zevkleri kalır?
Foostenelle

Bir arkadaşlığı korumanın yolu, asla borç vermemek ve asla bir şeyi ödünç almamaktır.
Paul de Kock

Aklın başına gelince, sakın pişman olacağın bir iş yapma.
Mevlana

Kendi dertlerini unutmak isteyenler, başkalarının dertlerine yardımcı olmaya çalışmalıdır.
Cemil Sena

Siyaset, başkalarına sezdirmeden değişme sanatıdır.
Andre Malraux

Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir ve her zaman oradadırlar.
Sigmund Freud

Havlayan bir köpek, uyuyan bir aslandan daha çok işe yarar.
Washington Irving

Büyük işler başarmak için üstün yetenekli olmak gerekmez. İnsanüstü değil, ama insanların içinde onlarla birlikte olmak gerekir.
Montesquieu

Planlama birçok kişi tarafından, harekete geçiş ise bir kişi tarafından yapılır.
Charles De Gaulle

Bulunduğunuz odadaki en önemli kişi, bir sonraki adımın ne olduğunu bilendir.
James L. Webb

Değişimi başlatanların ilk işi, alışkanlıkları ortaya çıkarmaktır; onları değiştirmeye çalışmak değil.
Gary Hamel

Bütün devletler hazımsızlıktan ölür.
Napoleon

Bugünün işinin dünün metodları ile yapabileceğine inanmıyorum.
Nelson Jackson

Bir iş açmak çok kolaydır; zor olansa onu açık tutmaktır.
Çin atasözü

Dünyada ümit bir direktir.
Fuzuli

Her istediğini elde edememek, mutluluğun ayrılmaz bir parçasıdır.
B. Russel

İnsan uçurumun kenarına varmadan kanatlanmaz.
Kazancakis

Her ferdi, hatta her topluluğu, hoşlandığı yem ile avlarlar.
H. Rahmi Gürpınar

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.
Mustafa Kemal Atatürk

Aritmetik, ayakkabılarını çıkarmadan yirmiye kadar sayabilmektir.
Mickey Mouse

Sevgililerin birbirinden bıkmamalarının sebebi, hep kendilerinden söz etmeleridir.
La Rochefoucauld

Kaç yaşında olduğunu bilmeseydin, kaç yaşında olurdun?
Satchel Paige

Öğüt, insanın cevabını bildiği ama unutmak istediği soruyu sormasıdır.
Erica Jong

Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin.
Nazım Hikmet

Evren atomlardan değil hikayelerden meydana gelmiştir.
Muriel Rukeyser

Bir babanın çocuklarına verebileceği en büyük hediye annelerini sevmektir.
Anonim

Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak saldırı, hiç saldırmamaktan daha kötüdür.
Atatürk

Doğa, dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermiştir.
Tacitus

Sevincin bir acı yanı, acının da bir sevinçli yanı olmalıdır.
Goethe

İnsan hayatında iki feci olay vardır: Biri insanın çok istediği şeyi elde edememesi, diğeri de etmesidir.
George Bernard Shaw

En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır.
Napoleon

En büyük kötülük direnme yoksunluğundan gelir.
Groce

Unutma ki, ağzında bal olan arının, kuyruğunda da iğnesi vardır.
John Lyly

Nefretin kök salması, tıpkı kötü ün gibidir: yok edilmesi zordur.
Baltasar Gracian

İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendisi hakkında düşündükleriyle ölçülür.
Pollock

Güneş parlamaktayken, ekinini biç.
Chamfort

Dünya düşünenler için bir komedi, duyanlar için bir trajedidir.
Walpole

Taşlar değil, yapılan işler anıtları oluşturur.
John Lothrop Motley

Felaketler karşısında dayanıklı durmak ve kader diyerek eğilmemek, kahramanlıkların en büyüğüdür.
Fenelon

Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür.
Nietzsche

Ödül için kötü insanları övmek, iyilerini anlatan güzel şiirlerin altına sürülmüş bir lekedir.
Shakespeare

Eğer hayattan, size verebileceğinden fazla bir şey beklemezseniz, yaşayışı çok tatlı bulacaksınız, yalnız çok çalışınız.
Ernest Renan

Yapılan iş ne kadar parlak olursa olsun, yüksek bir amacın sonucu değilse, büyük sayılmamalıdır.
La Rochefoucauld

Bir şeyi istediğimiz zaman hep onun çekici yanlarını görürüz, onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlarını buluruz. Jonathan Swift

Hayatı sürdüren üç şey vardır; Kendine saygı, kendine bilgi, kendine egemenlik.
Tennyson

Geniştir, ölçülmez hayalin çölü,
Karşımda her diri söylenen ölü,
Çok güçtür geçmesi bu sakar golü,
Dümensiz gemiye binenler bilir.
Neyzen

Biz, insanları kendi değerleri için değil, bizde buldukları değerlerden dolayı severiz.
Byron

Sırtı yere geldikten sonra kazanmış olmak yalnız siyaset alanında görülür.
Edgar Fause

Kendi isteği ile sevilmek kolay değildir ama saygı uyandırmak kolaydır.
Fontenelle

Tertemiz olmaya çalışın, çünkü dünyaya bakacak pencere kendinizsiniz.
George Bernard Shaw

İyi bir politikacı seçimleri, iyi bir devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür.
Vladimir Putin

Nerede nasıl öleceğine karar veremezsin; sadece nasıl yaşayacağına karar verebilirsin. Şimdi!
Joan Baez

Başarılı her erkeğin arkasında şaşırmış bir kadın vardır!
Maryon Pearson

Bütün ömrünü koyun gibi geçirmektense, bir gününü aslan gibi yaşa.
Elizabeth Kenny

İnsan, gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak dostu görene denir
Mevlana

Sizinle dünya arasındaki savaşta, dünyanın tarafını tutun.
Frank Zappa

İnsanoğlunun tek bir etkili silahı vardır: Kahkaha
Mark Twain

Sadece iki büyük günah vardır. Diğer tüm günahlar bunlardan türer: Sabırsızlık ve Tembellik.
Franz Kafka

İnsanlar ekonomik şeyler istiyorlar ve bunun için her fiyatı ödemeye hazırlar.
Lee Iacocca

Gerçeklere kapıyı kapattığımda, bir de bakarım pencereden girmişler.
Jennifer Unlimited

Bir işi yaptırmanın üç yolu vardır: Ya kendin yaparsın, ya para verip yaptırırsın ya da çocuklarının yapmasını yasaklarsın.
Monta Crane

Birisi canımı sıkıyor, sanırım o benim.
Dylan Thomas

Sadece bir kere genç olursun. Ama ölünceye kadar olgunlaşmamış kalabilirsin.
Dave Barry

Bir erkek arkadaşla, koca arasındaki fark nedir: Yaklaşık 20 kilo!
Cindy Gardner

Eğer elinizde sadece çekiç varsa, her problem size bir çivi gibi görünür.
Abraham Maslow

Düşmanlarından nefret etme, yargını etkiler!
Baba III

Bazıları, sırf komşularının ne diyeceğinden çekindikleri için kendilerini öldürmüyor.
Cyrill Connoly

Bir insanın ne kadar çok utanacak şeyi varsa, o kadar saygıdeğer olur.
George Bernard Shaw

Eğer aç bir köpeği alıp beslerseniz sizi ısırmaz. Köpekle insan arasındaki temel fark budur.
Mark Twain

Eğer birazcık alçakgönüllü olsaydım, kusursuz olurdum.
Ted Turner

İnsan, hiç değer vermediği birine yumuşak davranabilir.
Oscar Wilde

Hayat, kurban değil suçlu olmak için verilen bir mücadeledir.
Bertrand Russell

Bir şiir hiçbir zaman bitmez, yarım bırakılır.
Paul Valery

Yaşlandığınız için daha az gülmezsiniz. Gülmeyi bıraktığınız için yaşlanırsınız.
Michael Pritchard

Düşmanınız hata yaparken onu rahatsız etmeyin.
Napoleon Bonaparte

Klasik, herkesin okumak isteyip de kimsenin okumadığı kitaplara verilen isimdir.
Mark Twain

Sanat, zaman geçtikçe güzelleşen çirkin şeyler üretir. Moda ise zaman geçtikçe çirkinleşen güzel şeyler üretir.
Jean Cocteau

Bu hayatta tek ihtiyacın olan cehalet ve güven. Bunlar oldu mu, başarı kaçınılmazdır.
Mark Twain

Bu dünya başka bir gezegenin cehennemi olabilir.
Aldous Huxley

Düşünsenize Edison olmasaydı, mum ışığında televizyon seyrediyor olacaktık.
Al Boliska

Zafer geçici, belirsizlik kalıcıdır.
Napoleon Bonaparte

Her zaman yapamayacaklarımı yapıyorum ki, nasıl yapabileceğimi öğreneyim.
Pablo Picasso

Dünyada, dünya nüfusundan daha fazla aptal var.
Heinrich Heine

Eğer başkalarının alacağından korkmasak, hayatımızdan atmak isteyeceğimiz çok şey var.
Oscar Wilde

Gerçeklik bir illüzyondur ama istikrarlı bir ilüzyon.
Albert Einstein

Evlilik, pencere kapalıyken asla uyuyamayan bir erkekle, pencere açıkken asla uyuyamayan bir kadın arasındaki ittifaktır.
George Bernard Shaw

Bir deliyle benim aramda tek bir fark var. Deli aklının yerinde olduğunu sanır. Bense deli olduğumu biliyorum.
Salvador Dali

Tanrı insanların uçmasını isteseydi havaalanlarını ulaşması kolay yerler yapardı.
George Winters

Düşmanı bağışlamak, dostunuzu bağışlamaktan daha kolaydır.
William Blake

Bir kitabı asla filmiyle yargılamayın.
J. W. Eagan

Zaman iki nokta arasındaki en uzun mesafedir.
Tennessee Williams

Ayağa kalkıp yaşamadan oturup yazmaya çalışmak ne büyük bir sefalettir.
Henry David Thoreau

Düşmanının en çok korktuğu şeyleri öğrenmek için seni korkutmak için kullandıklarına bak.
Eric Hoffer

Toplum tuzlu su gibidir. Yüzersin ama yutamazsın.
Arthur Stringer

Dağınık zihinler bulmak için tımarhaneye gitmeye gerek yok. Gezegenimiz evrenin tımarhanesidir.
Johann Wolfgang von Goethe

Yolun sonunda karamsarlar haklı çıksa da, iyimserlerin yolculuğu daha eğlenceli geçmiş olacak.
Daniel L. Reardon

Rüyanızın gerçekleşmesini istiyorsanız, öncelikle uykudan uyanmanız gerekir.
Andre Siegtried

Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olamak isteğine rastladım.
Nietzsche

Az da olsa ilginç bulduğumuz kim varsa, mutlak çılgın bir yanı vardır.
Doctor Who

Başkasının sizin hakkınızdaki düşüncesi sizin gerçeğiniz olmasın.
Les Brown

Genellemelerle düşünür ama detaylarla yaşarız.
Alfred North Whitehead

Eğer bir fare kediye gülüyorsa, yakınlarda bir delik var demektir.
Nijerya Atasözü

Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.
Sokrates

Bir adam babasının belki de haklı olabileceğini anladığında, onun yanlış olduğunu düşünen bir oğula sahip demektir.
Charles Wadsworth

İnsanlar yaşlandıkça hem daha deli, hem daha bilge olurlar.
La Rochefoucauld

Tembel bir aptal sevimli olabilir, çalışkan bir aptal ise tehlikeli ve ürkütücüdür.
İlter Türkmen

İşi kendisi yapmayan kişi için hiçbir şey imkansız değildir.
A. H. Weiler

Egoistlerle ilgili tek iyi şey başkaları hakkında konuşmamalarıdır.
Lucille S. Harper

Mutlu aileler birbirine benzer, mutsuz ailelerin herbiri ise kendine özgüdür.
Leo Tolstoy

Eğer elinizde kazanacak kağıtlar varsa oyunu dürüst oynarsınız.
Oscar Wilde

Mezarlıklar toplum için gerekli insanlarla doludur.
Charles de Gaulle

Gelenek, sürpriz olmasını engellemek için yapılan grup çalışmalarıdır.
Barbara Tober

Tanrı’ya tek bir dua ettim: “Düşmanlarımı komik duruma düşür!”. O da kabul etti.
Voltaire

Önyargının ve zalimliğin asıl kaynağı korkudur. Korkunun üstesinden gelmek bilgeliğin ilk adımıdır.
Bertrand Russell

İyilik hiçbir zaman cezasız kalmaz.
Gore Vidal

İnsanlığın haline baktığın zaman, Nuh’un gemiyi kaçırmamış olmasına üzülmemek elde değil.
Mark Twain

Bilimkurguyla dalga geçen insanların hava durumu tahmini ve ekonomistleri dinlemeleri garip değil mi?
Kelvin Throop III

İyi bir dinleyici, muhtemelen başka şey düşünüyordur.
Kin Hubbard

Verimlilik, zeki tembelliktir.
David Dunham

Tanrılar bizi cezalandırmak istediğinde, dualarımızı kabul ederler.
Oscar Wilde

Mutlu olmaya uğraşmaktan bir vazgeçsek çok iyi vakit geçireceğiz.
Edith Wharton

Her zaman, yapamayacağım şeyler üzerinde çalışıyorum ki nasıl yapabileceğimi öğreneyim.
Pablo Picasso

İnsanlar dürüst olduğunda, yasalar gereksizdir. İnsanlar yozlaşmış olduğunda ise yasalar çiğnenir.
Benjamin Disraeli

Yaşlanmak, olgunlaşmak için çok ağır bir bedel.
Tom Stoppard

Bir gün uyanıp da insanoğlunun aynı ırk, renk ve dine ait olduğunu görseydik, öğlene kadar yeni önyargılar bulmak zorunda kalırdık.
George Aiken

Zaman, sessiz bir testeredir.
Immanuel Kant

Yemini çok olan toplumun yalanı da çok olur.
Vondel

Çalışmak, istirahatin hardalıdır.
Cenap Şehabettin

Tembellik o kadar yavaş hareket eder ki yoksulluk çok geçmeden ona yetişir.
Benjamin Franklin

Düşmanı affetmek dostu affetmekten daha kolaydır.
Dorothee Deluzy

Bir milletin ideallerini reklamlara bakarak anlayamazsınız.
Norman Douglas

Eğer insanları ikna edemiyorsan kafalarını karıştır.
Harry Truman

En önemli şey utanç duymadan kendin olmaktır.
Rod Steiger

İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden hem nal, hem de kılıç yapar.
Nizami

Bir krala saldırdığınızda, onu öldürmek zorundasınız.
Ralph Waldo Emerson

Düşüncelerim için ölmeyi göze almam çünkü yanılıyor olabilirim.
Bertrand Russell

Başarının formülünü bilmiyorum ama başarısızlığın formülü herkesi memnun etmeye çalışmaktır.
Bill Cosby

Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.
Montaigne

‘Genç olmak’ insanın uzun zamanını alır.
Pablo Picasso

Ateşe ateşle karşılık verenler, kül olmaya mahkumdur.
Abigail Van Buren

Mutlu aileler birbirine benzer, mutsuz ailelerin ise her biri farklıdır.
Leo Tolstoy

Durmadığınız sürece yavaş ilerlemeniz önemli değildir.
Konfüçyüs

Eski acılara taze gözyaşı dökmeyin.
Euripides

En iyi ayna, eski bir dosttur.
George Herbert

Cahil kral taç giydirilmiş eşektir.
İngiliz atasözü

Bir insanı bulunduğu mevkiyle değil, göz koyduğu mevkiyle ölçmelidir.
Leo Tolstoy

Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir.
Thomas Fuller

Güzel bir yüz, bir tavsiye mektubudur.
Publius Syrus

Bazıları mideleri için yiyecek, diğerleri de yiyecekleri için mide ararlar.
Bernard Shaw

Asıl yalnızken yalnız değilim!
Schiller

At, sahibine göre kişner.
Cervantes

Toplumun yarası da insanın yarasına benzer, çabucak unutuluverir.
Jean Giraudaux

Talihi olanın horozu da yumurtlar.
Napoleon

Aşk olduktan sonra saadetsiz yaşanabilir.
Dostoyevski

Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir.
La Bruyere

Dünyanın en zor üç şeyi şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek.
Chilo

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
Eflatun

Her memleketin hak ettiği bir hükümet vardır.
Joseph Domaistre

Sabahtan kaybettiğin bir saatin bütün gün zararını çekersin.
William Wately

Yaşamımda edindiğim en büyük bilgi şudur: Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene, hiç kimse yardım etmez.
Pestalozzi

Kendimizle arkadaşlık çok önemlidir. Onsuz, dünyada başka hiç kimseyle arkadaş olamayız.
Eleanor Roosevelt

İşlerin çabuk yapılmasını istemek, onların düzgün biçimde yapılmasını engeller.
Konfüçyüs

Gözlerde yaş yoksa, ruh gökkuşağına sahip olamaz.
Kızılderili atasözü

Güçlü olan zayıf yanını herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir.
Anonim

Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür.
J. Harris

Her şeye doğru demek ahmaklıktır, ama her şeyin yanlış olduğunu söyleyen de zorbadır.
Mevlana

İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün.
Doris Lessing

İnsanların hayatlarındaki en büyük pişmanlıklar, fırsat olduğunda yapmadıkları şeylerdir.
Helen Rowlands

Canınız hiçbir şey yapmak istemediğinde toplantı düzenleyin.
John Kenneth Galbraith

Utangaçlığın içinde kendini beğenmişlik vardır. Görüntümüzün ve tavırlarımızın başkaları için çok önemli olduğunu düşünürüz.
Andre Dubus

Hareketi eylemle karıştırmayın.
Ernest Hemingway

Bir toplantı yeniden toplanma kararı ile sonuçlanıyorsa, unutun gitsin
K. Murphy

Kibarlık, en kabul edilebilir ikiyüzlülüktür.
Ambrose Bierce

Bizi takdir edenleri her zaman severiz ama takdir ettiklerimizi her zaman sevmeyebiliriz.
Francois de La Rochefoucauld

Hatalarla dolu bir hayat, hiçbir şey yapmadan geçirilen bir hayattan daha onurludur.
George Bernard Shaw

Tüm masrafına karşı, yaşam hala popüler.
Laurence Peter

Bencillik, insanın istediği gibi yaşaması değil, başkalarını kendi istediği şekilde yaşamaya zorlamasıdır.
Oscar Wilde

Esinlenme diye bir kavramın varlığı kesin; önemli olan insanı çalışırken yakalaması.
Pablo Picasso

Hayatta en büyük zevk başkasının “yapamazsın” dediğini yapmaktır.
W. Bagehot

Balık tutmakla salak gibi kıyıda durmak arasında ince bir çizgi vardır.
Steven Wright

Kahramanlık, en kısa ömürlü uğraşılardan biridir.
Will Rogers

Eğer başkaları kadar uzağı göremediysem, bu omuzlarımda oturan devlerden ötürüdür.
Hal Abelson

İnsanın ileriye dönük kararlar alması, hesabının olmadığı bir bankadan para çekmesine benzer.
Oscar Wilde

Herkesin üç kimliği var: Gösterdiği kimliği, gerçek kimliği ve sahip olduğunu sandığı kimliği.
Alphonse Karr

Herkesin işi, hiç kimsenin işi değildir.
Anonim

Bize öyle bir güç verin ki, kendimizi başkalarının gördüğü gibi görelim.
Burns

Herkes cahildir… Farklı konularda…
Will Rogers

Sessizlik aptalların erdemidir.
Francis Bacon

Alternatifini düşündüğünüzde yaşlılık hiç de kötü değil.
Maurice Chevalier

Konuşma yeteneği, düşüncelerinizi gizlemek için verilmiştir.
Sir William Osler

İnsanoğlu lisanı, şikayet etme dürtüsünü tatmin etmek için icat etti.
Lily Tomlin

Tüm yanıtları bilmektense bazı soruları bilmek yeğdir.
James Thurber

Hayalgücü gerçekliğe karşı verilen savaştaki tek silahtır.
Jules de Gautier

En zor yaşlar on ile yetmiş arasındadır.
Helen Hayes

Eğer iki insan her konuda anlaşıyorsa, emin olabilirsiniz ki düşünen bir tanesidir.
Lyndon B. Johnson

Televizyonla ilgili çarpıcı olan şey, bir kaç milyon insanın aynı anda, aynı espiriye gülüp, kendilerini yalnız hissetmeleridir.
T. S. Eliot

İnsan “ne ise o olmayı” reddeden tek yaratıktır.
Albert Camus

Ölürken yanınızda götüreceğiniz tek şey, ardınızda bıraktıklarınızdır.
John Allston

Konuşma; herkes seni filozof sansın.
Latin Atasözü

Yaratıcılık, insanın içindeki fazla enerjiyi kullanabilmesidir.
Arthur Kessler

Gül, tüm dünya seninle gülsün. Ağla, sadece kız arkadaşlarını yanında bulursun.
Laurie Kuslansky

Hayvanlar iyi arkadaşlardır – hiç soru sormazlar, hiç eleştiride bulunmazlar.
George Eliot

Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir.
Franklin

Kural, sizden çok daha az veya çok daha fazla parası olanla para konusunu konuşmamaktır.
Katherine Whitehorn

Kritik anlarda en güçlü insanın bile zayıf olana ihtiyacı olur.
Ezop

Güç insanı yozlaştırmaz; korku yozlaştırır. Belki gücünü kaybetme korkusu…
Steinbeck

İnsan, eğer insan kalacaksa, taraf tutmak zorundadır.
Graham Greene

İçinde yaşanılan an, geleceği kemiren geçmiştir.
Henri Bergson

Mutsuzluğun tesellisi, onu belli etmekten alınan zevktir.
François de la Rochefaucould

Asıl etkileyici olan, niteliklerinizin -sizin yardımınız olmadan- başkaları tarafından keşfedilmesidir.
Judith Martin

Büyük düşün; küçükten başla!
Patricia Fripp

“Yapacağım” deme, “Yaptım” de.
Plantus

İyi bir roman bize kahramanının gerçeklerini, kötü bir romansa yazar hakkındaki gerçekleri anlatır.
G. K. Chesterton

Uyuduk mu eşit oluruz. Ne tutku, ne gurur, ne umut.
Melih Cevdet Anday

Belki dünya, başka bir gezegenin cehennemidir.
Aldous Huxley

Mürettebat farklı yönlere kürek çekiyorsa, kaptanın limanı görmesi hiçbir işe yaramaz.
J. Q. Adams

Hayat ve ahlak hakkında bildiğim her şeyi futboldan öğrendim.
Albert Camus

İnsan, çocuklarının eve geri gelmelerine izin veren tek canlıdır.
Bill Cosby

Hayat adil değildir. Sadece ölümden daha iyidir.
William Goldman

Seçeneksizlik düşüncenizi berraklaştırır.
Henry Kissinger

Hayatta iki trajedi vardır. Gönlünüzdekini elde edememek. Ve elde etmek.
George Bernard Shaw

Banka, ihtiyacınız olmadığını kanıtlamanız durumunda size borç para veren yerdir.
Bob Hope

Bilimin asıl amacı yeni kanıtlar bulmak değil, bunlarla ilgili yeni düşünce biçimleri keşfetmektir.
Sir William Bragg

Sıkıcı olmanın sırrı her şeyi anlatmaktır.
Voltaire

Kimse, duymak istemeyen kadar sağır olamaz.
M. Henry

Kargalar ötmeye baslayinca bülbüller susar.
Mevlana

Diplomasi, insanları kendilerini gördükleri gibi tarif edebilmektir.
Abraham Lincoln

Savaşlar bize, düşmanlarımızı sevmeyi değil, müttefiklerimizden nefret etmeyi öğretir.
W.L. George

Yazılı olmayan kanunların en büyük sorunu sildirmek için başvuracak kimseninin olmamasıdır.
Glaser and Way

Çoban uyudu mu kurt emin olur.
Mevlana

Başına gelenlerle ilgili başkasını suçla ve hayatına devam et!
Alan Woods

Kabalık, zayıf kişinin güç taklididir.
Eric Hoffer

Hayatımızın ilk yarısını anne-babamız, ikinci yarısını da çocuklarımız mahveder.
Clarence Darrow

İki tür insan vardır. Odaya girdiğinde ‘işte geldim’ diyenler ve ‘demek buradasınız’ diyenler.
Frederick L Collins

Ünlü olmanın avantajı şudur: İnsanların canını sıktığınızda bunun kendi hataları olduğunu düşünürler.
Henry Kissinger

Hayalgücü bilgiden daha önemlidir.
Albert Einstein

Zafer geçici, belirsizlik ebedidir.
Napoleon Bonaparte

Herkes tarafından doğru kabul edilen şeyler büyük olasılıkla yanlıştır.
Paul Valery

Başarının sırrını bilmiyorum ama başarızılığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer.
Bill Cosby

Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme… Beraber çalışmaksa gerçek başarıdır.
Henry Ford

Akıllı adamlar söyleyecek sözleri olduğu için, aptallar illa konuşmak zorunda oldukları için konuşurlar.
Plato

Politika politikacılara bırakılmayacak kadar önemli bir konudur.
Charles De Gaulle

Oyun bittiğinde Şah ve piyon aynı kutuya girer.
İtalyan atasözü

İyi olduğunuz için herkesin size adil davranmasını beklemek, vejetaryan olduğunuz için boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer.
Dennis Wholey

Yaşlanarak değil yaşayarak tecrübe kazanılır, zaman insanları değil armutları olgunlaştırır.
Peyami Safa

Tecrübe çok acımasız bir öğretmen; önce sınavı yapıyor, dersi sonra öğretiyor.
Vernon Law

Teknoloji sayesinde insanlar, teknolojinin kendisi hariç her şeyi kontrol edebilecek güce sahip oldular.
John Tudor

Erkek çocuk ile babası arasındaki tek fark oyuncaklarının fiyatıdır.
Jurg Weber

İnsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebileceği tek bir şey vardır: kendisi.
Aldous Huxley

Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik, bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz.
Ömer Hayyam

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.
Montaigne

Okul hayatımın eğitimime karışmasına izin vermedim.
Mark Twain

Güzellik fazlalıktan arınmışlıktır.
Michelangelo

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.
Gazali

Geçici bir güven uğruna temel özgürlüklerinden vazgeçenler, ne özgürlüğü hak ederler ne de güveni.
Benjamin Franklin

Ne kadar çok insan, ne kadar az insaniyet var.
Robert Zend

Gelecek, bugünden ona hazırlananlara aittir.
Malcolm X

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, eleştirin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.
Şeyh Said Şirazi

Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır.
Moliere

Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz.
Lukianos

İdealler yıldızlara benzer. Onlara ulaşamazsınız, ama size yol gösterirler.
Waldo Emerson

Dünyanın en güç işi bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir.
Mevlana

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.
Honore de Balzac

Bir insanın hayatının ikinci yarısı, ilk yarıda kazanılan alışkanlıkların sürdürülmesinden ibarettir.
Dostoyevski

Demokrasi, hakettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden bir sistemdir.
George Bernard Shaw

İyi kararlar tecrübeden kaynaklanır. Tecrübeler ise kötü kararlardan…
Barry LePatner

Uzman, dar bir alanda yapılabilecek tüm hataları yapmış kişiye denir.
Niels Bohr

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider.
C. Bruno

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.
Cicero

Hakları ve zevkleri ellerinden alınan gençler, onların yerine daha gizli ve tehlikeli olanlarını koyar.
J. J. Rousseau

Sağlıklı olmak, hayat kavgasında başarının birinci şartıdır.
Ahmet Mithat

İnsana: “Kendini bil!” denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.
Cicero

Bütün bildiklerini söyleme, ama söylediğin her şeyi bil.
Matthias Cladius

Hiçbir şey umduğumuz kadar basit değildir.
Jim Horning

Yönetici dediğin karar veren kişidir. Kimi zamanlar doğru karar verebilir ama mühim olan her zaman karar vermesidir.
John Patterson

İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun.
Marie Curie

Saldırganca aptallık kadar kötü bir şey yoktur.
Goethe

Geçmişi hatırlamayan onu tekrarlamaya mahkumdur.
George Santayana

Gerçeği arayanlara inanın. Bulduklarını iddia edenlerden çekinin.
Andre Gide

Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olur.
Goethe

Olmadığın biri olarak sevilmektense, olduğun biri olarak nefret edilmek daha iyidir.
Andre Gide

Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca.
Yunus Emre

Hayat da masal gibidir; ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar iyi olduğu önemlidir.
Seneca

Kişilikli olmak, kimse görmediği zaman da doğru olanı yapmaktır.
J. C. Watts

Gülmek iki insan arasındaki en yakın mesafedir.
Victor Borge

Bilgisayarlardan değil, onların eksikliğinden korkuyorum.
Isaac Asimov

En güçlü beyinler, en yüce erdemlere olduğu kadar en korkunç ahlaksızlıklara da muktedirdir.
Rene Descartes

Büyük adım atmaktan korkmayın, uçurumu küçük sıçramalarla geçemezsiniz.
Anonim

Şen adam güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatmış olur.
Cenap Şahabettin

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
Eflatun

Kendine bir anlam arayan tek varlık insandır.
Albert Camus

Köhne fikirler paslı çivilere benzer. Kolay kolay yerlerinden sökülmez.
Cenap Şahabettin

Çok dinlememiz, az konuşmamız için iki kulağımız ve bir dilimiz vardır.
Diyojen

Hepimizin aynı fikirde olması iyi bir şey değildir. Yaratıcılığı ortaya çıkaran fikir ayrılıklarıdır.
Aldous Huxley

Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe.
Balzac

Bir adam yetiştirirsen bir kişi yetiştirmiş olursun, bir kadın yetiştirirsen bir aile yetiştirmiş olursun.
Afrika Atasözü

Eğer yürüdüğümüz yolda hiçbir engel yoksa, o yol sizi hiçbir yere götürmez.
Bernard Shaw

Dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa, yarın kaybeder.
Churchill

Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.
Emerson

İnsanoğlunun yapacakları, hayal ettikleri ile sınırlıdır.
Arthur C. Clarke

Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır.
La Bruyere

İnsan özgür olmadan mutlu olamaz.
Dante

Her şeyin ölçüsü insandır.
Pisagor

Gelecek için yapılan en iyi hazırlık, bugünden mükemmele ulaşmaktır.
Sir William Osler

Güzellik, kısa süren bir saltanattır.
Victor Hugo

Akıllı kimdir? Herkesten öğrenen. Kuvvetli kimdir? Hırslarını yenen. Zengin kimdir? Halinden memnun olan.
Meksika Atasözü

Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır.
Goethe

Her şeyin değeri zorluğundadır.
Ovidius

Hayatta herkes yanlışlık yapar, ne var ki ahmaklar yanlışlıklarında ısrar eder.
Çiçero

Ne yazık ki, vücudun çökmesi, zekanın olgunluk zamanına rastlar.
Ahmet Haşim

Sonsuz yaşayacakmış gibi öğrenin, yarın ölecekmiş gibi yaşayın.
Mahatma Gandhi

Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın.
Bussy

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, işitenin yararlandığı sözdür.
Aristo

Bazen iyi bir öğüt, pahalı bir armağandan daha değerlidir.
Montaigne

Gençlikte sevmek için yaşarız, yaş ilerledikçe yaşamayı severiz.
Saint Euremond

Dünyada insana yardım eden şey raslantı değil, azim ve sebattır.
Samuel Smiles

Bilgi para gibidir, elde ettikçe daha çok istersin.
Josh Billings

Dürüstlük, bilgelik kitabının ilk dersidir.
Thomas Jefferson

Günümüzde insanlar, yalnızca fiyatı biliyorlar, değeri değil.
Oscar Wilde

Neden zevk alındığını anlamaya çalışmak, zevki kaçırır.
Bernard Shaw

Hayat, biz gelecek için planlar yaparken başımızdan geçenlerdir.
John Lennon

Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır.
Tagore

Uygarlık giydiğimiz şeydir. Kültür onun altından görünen şey.
Robert Launlake

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keşfedemez.
Andre Gide

Yavaş konuş ama hızlı düşün.
Çin Atasözü

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez. Ama her söylediğini düşünür.
Aristoteles

İyi bir gezginin amacı bir yere varmak değildir.
Lao Tzu

Sıkıcı olmanın yolu her aklına geleni söylemektir.
Voltaire

Silgi kullanmadan resim yapma sanatına hayat denilmektedir.
John Christian

Çocukluğunu tam yapmamış insan, kolay kolay tam bir insan olamaz.
Hölderlin

Kaderini değiştiremiyorsan tutumunu değiştir.
Çin Atasözü

Düşünmeye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir, bu ise, rüzgarı zaptetmekten daha zordur.
Gandhi

Güzel olan sevgili değil, sevgili olan güzeldir.
Tolstoy

Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.
Voltaire

Hiçkimseye güvenmeyen bir insana güvenilmez.
Jerome Blattner

Sağlığını korumanın tek yolu istemediğini yemek, sevmediğini içmek yapmak istemediğini yapmaktır.
Mark Twain

Eğitim, öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalandır.
B. F. Skinner

Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman olunur.
Konfiçyus

İş hayatı bisiklete binmek gibidir; ya sürekli pedal çevirirsiniz ya da düşersiniz.
Anonim

Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.
P. Drucker

Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenebilmektir.
Paul Sweeney

Herkesin üç kişiliği vardır: Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.
Alphonse Karr

Başkaları için kendinizi unutun, o zaman sizi de hatırlayacaklardır.
Dostoyevski

Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır.
De Levis

Dil, vücut dediğimiz geminin dümenidir.
Thomas Fuller

Deha, satışa çıkarılan ürünün üstüne konulan markadır.
Jack London

Tembel bir dimağ şeytanın çalışma odasıdır.
Samuel Smiles

Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir.
Amos Parrish

İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar.
Dostoyevski

Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir.
Goethe

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz.
Bernard Shaw

Düşmanın hata yaparken onu rahatsız etme.
Napoleon

Küstahlık, zayıf insanın güçlü olma taklididir.
Eric Hoffer

Hareketi asla eylemle karıştırmayın.
Ernest Hemingway

Hayatta en büyük eğlence başkalarının “yapamazsın” dediğini yapmaktır.
Walter Bagehot

Mutluluğu açgözlülükle arama ama mutluluktan da korkma.
Lao Tzu

Sağlığı olanın umudu, umudu olanın herşeyi vardır demektir.
Arap Atasözü

Bilge olmak, nelere göz yumulacağını bilmektir.
William James

Bir gemiyi iki reis batırır.
Anonim

Ömrümün özeti şu üç sözden ibarettir: Hamdım, piştim, yandım.
Mevlana

Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.
Çin Atasözü

Geçmişi hatırlamayanlar, geçmişi tekrarlamaya mahkumdur.
George Santayana

İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes.
Cenap Şahabettin

Hayat ancak geriye doğru baktığında anlaşılabilir ama hep ileriye doğru yaşanır.
Soren Kierkegaard

Eğitimin amacı boş bir zihni açık bir zihinle değiştirmektir.
Malcolm Forbes

Yaşlılar her şeye inanır, orta yaşlılar her şeyden şüphelenir, gençler her şeyi bilir.
Oscar Wilde

Yalnızca gerçek dostlarınız size yüzünüzün ne zaman kirlendiğini söyler.
Sicilya Atasözü

Yalnızca bir deli, suyun derinliğini iki ayağıyla anlamaya kalkar.
Afrika Atasözü

İnsanlar başaklara benzer. İçleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
Montaigne

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.
Oscar Wilde

Ümit, mutluluktan alınmış bir miktar borçtur.
Joseph Joubert

Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur. İkinci defa aldanırsanız bilin ki suç sizindir.
Sarah Berhardt

Dünyanın gerçek gizemi görünmeyende değil, görünendedir.
Oscar Wilde

Her şeyi elde edebilirsin. Ama aynı anda değil!
Oprah Winfrey

Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa, ömür boyu sürer.
Mark Twain

Eğer insanlar hiç salakça şeyler yapmasaydı, akıllıca işler yapılamazdı.
Ludwig Wittgenstein

Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektedir.
Edward Newton

Başarı, istediğini elde etmek, mutluluk ise, elde ettiğini sevmektir.
Brawn

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin.
Huang-Çe

Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı; erkek, karısını daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalışmamalıdır.
Oscar Wilde

Kaplumbağaya dikkat et! Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebilir.
James B. Conant

Bu haber 25 Mart 2012 tarihinde tarafından EĞİTİM ÖĞRETİM kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.