İman Eden Bilim Adamları


Günümüzde ve yakın geçmişimizdeki İman Eden Bilim Adamları

Prof. Andro Cinovayivi Dünyanın ünlü fizyoloji bilginlerinden olan Cinovayivi, 1925-1946 yılları arasında North Western Üniversitesi fizyoloji ve farmakoloji bölümü başkanlığı yapmıştır. 1946-1953 yılları arasında da Jenvi Üniversitesi’nde tıp fakültesi profesörlüğü ve dekanlık yapan Cinovayivi, daha sonra Chicago Üniversitesi’nde fizyoloji profesörlüğü görevi almıştır. “Kainatı yaratan bir Yaratıcı var mıdır?” sorusunu “Evet, ben O’nun varlığına inanıyorum” sözleriyle cevaplayan Cinovayivi, Allah inancını şu sözleriyle açıklamayı sürdürmüştür:

Ben Allah’ın varlığına kendi varlığım gibi ve elimle dokunduğum eşyanın varlığı gibi inanıyorum. Şüphesiz ki Allah’ın varlığına inanmam varlıklar alemine bir anlam kazandıran en üstün ve biricik düşünce yoludur. Allah’a iman, insan denilen varlığa madde ve enerji yığını olmaktan çok daha büyük bir anlam katar. Allah’ın varlığına iman, sevgi konusunda en yüce ve insancıl düşüncelerin kaynağıdır.

Dr. Raymond Jones Avustralya Devlet Araştırma Organizasyonu (CSIRO)’nda yıllarca hizmet vermiş olan araştırmacı bilim adamı Jones, tarımda Leucaena adı verilen bir problemi çözerek Avustralya çiftçilik endüstrisine milyonlarca dolar kazandırmasıyla tanınmaktadır. Jones yaratılışa inanan bir bilim adamıdır.

Jules H. Poirier Elektronik alanında tasarım mühendisi olan Poirier, Amerikan Devleti için yüksek güçte savunma ve uzay projeleri tasarımında çalışmaktadır. California Üniversitesi’nde elektronik mühendisliği, fizik ve matematik alanlarında çalışan Poirier’nin tasarımları Amerika’nın pek çok uzay ve savunma programında kullanılmıştır. Poirier canlılarda gördüğü üstün akıl örnekleri karşısında, bunların bir Yaratıcı tarafından yaratıldıklarını fark etmiştir. Poirier bu konuda, monark kelebeklerindeki inanılmaz tasarım örneklerini ele aldığı From Darkness to Light to Flight: Monarch-the Miracle Butterfly yazmıştır.

Michael J.Behe Evrenin ve tüm canlıların akıllı bir tasarımın ürünü olduklarını savunan en ünlü bilim adamlarından bir diğeri de Michael J.Behe’dir. Behe, Pennsylvania’da Lehigh Üniversitesi’nde biyoloji profesörüdür. The New York Times ve Boston Review gibi ünlü gazetelerde pek çok makalesi yayımlanan Behe “Darwin’s Black Box” (Darwin’in Kara Kutusu) isimli kitabın da yazarıdır. Evrim teorisinin biyoloji açısından kabul edilmesi imkansız bir teori olduğunu kanıtlayan bu kitap, uluslararası alanda 80′den fazla baskı yapmıştır.

Behe “indirgenemez komplekslik” adını verdiği bir kavramla evrim teorisinin imkansızlığını kanıtlamaktadır. Bu fikre göre, canlı bedenlerindeki pek çok organ, pek çok farklı parçanın bir arada ve uyum içinde çalışmasıyla işlev görmektedir. Eğer bir parça işlevini kaybederse bu bütün organizmaya yansıyacak ve canlı fonksiyonlarını yitirecektir. Bu yüzden tesadüfi ya da aşamalı bir varoluşun söz konusu olması mümkün değildir.

Michael Behe, “Darwin’in Kara Kutusu” isimli kitabında şöyle demektedir:

Bunlar doğanın kanunları tarafından, tesadüfler sonucu veya bir ihtiyaçtan dolayı tasarlanmamıştır; aslında bunlar önceden planlanmıştır. Tasarımı yapan ise, sistemlerin en son halinin nasıl olacağını en iyi şekilde bilmektedir; bu nedenle sistemlerin oluşacağı her adım da planlanmıştır. Yeryüzündeki hayat da en basit örneğinden en kritik parçalarına kadar, bu akıllı dizaynın sonucudur. Akıllı dizaynın sonucu aslında tüm gerçekliğini kendi içinde barındırmaktadır. Biyokimyasal sistemlerin akıllı bir tasarımcının eseri olduğunu anlamak için, yeni bir prensibe dayalı mantık veya bilim de gerekmemektedir. Son kırk yıl içinde biyokimya dalında yapılan çalışmalar zaten bu gerçeği görmeye yeterlidir ve ortaya konanlar da günlük hayatımızda rasladığımız unsurlardır.

Philip Johnson Chicago Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan Johnson, evrim teorisinin ideolojik yanını içeren pek çok araştırmanın da sahibidir. Johnson bu konuda “Darwin on Trial”, “Reason in the Balance”, “Objection Sustained” isimli üç kitabın ve ayrıca kriminal hukuk üzerine 3 kitap ve pek çok makalenin yazarıdır. Evrim teorisine karşı verdiği büyük mücadele ile tanınan Johnson, aynı zamanda Allah’a iman eden bir bilim adamıdır. Johnson’ın Allah inancını ifade ettiği sözlerinden bazıları şöyledir:

Dindar biri olarak Allah’ın varlığına ve yaratıcılığına inanıyorum.

…Materyalist evrime meydan okumayı ilerletmek istiyorum. Gelin Yaratanın etrafında birleşelim.

Charles Birch Avustralya Sydney Üniversitesi profesörlerinden olan Birch, yaratılışa olan inancıyla tanınan bir bilim adamıdır. 1990 yılında, dine çeşitli hizmetlerde bulunan bilim adamlarına verilen “Dinde İlerleme için Templeton Ödülü”nü almıştır. Birch, Allah inancını şu sözleriyle ifade etmiştir:

…Bütün değerlerin kaynağı olan Allah, ‘insana ellerinden ve nefes almaktan da yakındır.’ Allah’ın varlığı gerçektir.

Allah hem dünyayı yaratan, hem de dünyayı yaşatandır.

S.Jocelyn Bell Burnell İngiltere Açık Üniversitesi’nde fizik profesörü ve Fizik Bölümü’nün başkanı olan Burnell, aynı zamanda Atarca yıldızını keşfeden astronotlardan biridir. Allah inancına sahip olan Burnell, bu inancını şu sözlerle dile getirmiştir:

…Güçlü, herşeyden haberdar olan, aynı zamanda da koruyan ve bağışlayan Allah’a inanıyorum…

…Tek bir Allah’ın var olduğundan eminim…

Prof. Owen Gingerich Harvard Üniversitesi’nde astronomi ve bilim tarihi profesörü olan Gingerich, Allah inancına sahip olan bir bilim adamıdır. Gingerich dini duygularını şu sözleriyle ifade etmiştir:

…Evrenin yaratılışını planlayan ve yöneten, Üstün bir Akıl Sahibi olan Allah’a inanıyorum…. İnsanlığın yaratılışının evrenin ana prensibi olduğuna ve insanlığın özellikle bilinç, vicdan ve ahlaken doğruyla yanlışı ayırt etme özgürlüğüyle Allah’ın tecellisi olarak yaratıldığına inanıyorum.

Prof. Carl Friedrich von Weizsacker Almanya’da Max-Planck-Gesellschaft Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Weizsacker, Allah inancını şu sözleriyle ifade etmiştir:

…Kesin olarak emin olduğum konulardan biri Allah’ın varlığıdır.

Prof. David Berlinsky Princeton Üniversitesi’nde matematik profesörü olan Berlinsky, canlıların evrimleşmediklerini, tam tersine akıllı bir tasarımın ürünü olduklarını savunmuştur. Berlinsky bu tasarımın sahibinin Allah olduğunu pek çok sözünde de ifade etmiştir. Berlinsky’nin bu düşüncelerini dile getiren sözlerine aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

…Yaşamın yapısı komplekstir ve kompleks yapılar dikkatli bir dizaynla yapılır. Tek bir yüksüğü yapmak için bile akla ihtiyaç vardır: O zaman yaşamda meydana gelmiş olan şeyler niçin farklı şekilde oluşsun?

Moleküler biyoloji, yaşayan bütün canlıları Allah’ın yarattığını göstermektedir.

Prof. William Lane Craig Birmingham Üniversitesi’nde felsefe ve Münih Üniversitesi’nde ilahiyat profesörü olan Craig, evrenin Allah tarafından, belirli bir amaçla yoktan var edildiğine inanmaktadır. Craig’in bu konudaki görüşlerini şu sözleri yansıtmaktadır:

Evrenin varlığının bir sebebi vardır. Evrenin sebebinin tek bir Yaratıcı olduğuna inanıyorum. Yoksa geçici bir etki sonsuz bir etkiden nasıl oluşabilir?.. Hem felsefi alanda hem de bilimsel alanda evrenin başlangıcı olduğu anlaşılıyor. Var olan bir şey, varlığının sebebine sahiptir. Bu sebep, sebepsiz, sonsuz, değişmeyen, zamansız ve maddesizdir. Ve bağımsız bir irade vardır. Sonuç olarak Allah’ın varlığına inanmanın mantıklı olduğuna inanıyorum.

Gerçekte, “hiçlikten sadece hiçlik çıkar” kuralına uygun olarak, Big Bang’in doğaüstü bir sebebi olmalıdır. Patlama öncesindeki tekillik, her türlü zaman-mekan kavramlarının sona erdiği sınır olduğuna göre, Big Bang’in fiziksel bir sebebi olması imkansızdır. Aksine, Big Bang’in nedeninin, fiziksel uzay ve zamanı tümüyle aşmış, evrenden tamamen bağımsız ve akıl almayacak derecede kudretli olması gerekmektedir. Dahası, bu sebep, kendi bağımsız iradesine sahip olan bilinçli bir varlık olmalıdır… Dolayısıyla evrenin kökeninin sebebi, evreni sırf kendi iradesi ile belirli bir zaman önce var eden bir Yaratıcı dır.

Dr. Kurt Wise Byan College’da Matematik ve Doğal Bilim Bölümü’nde yardımcı profesör olan paleontolog Kurt Wise, evrim teorisine karşı olması ve güçlü Allah inancı ile tanınmaktadır. Dr. Wise, Allah’a olan inancını şu sözleriyle dile getirmiştir: “Yaratılış bir teori değildir. Allah’ın evreni yaratmış olması bir teori değil, gerçeğin kendisidir….”

Siegfrid Hartwig-Scherer Zürih Üniversitesi’nde Antropoloji profesörü olan Scherer “Ramapithecus-Progenitor of Humans?” isimli kitabın yazarıdır. Çalışmalarında, fosil kayıtlarının evrim teorisini çürüttüğünü, maymunların insanların atası olmadığını ortaya koyan Scherer, canlıların bir Yaratıcı’nın eseri olduklarını savunmaktadır.

J.P. Moreland Güney California Üniversitesi’nde Felsefe profesörü olan Moreland, “Hıristiyanlık ve Bilimin Doğası” ile “Yaratılış Hipotezi” isimli kitapların yazarı, inançlı bir bilim adamıdır.

Paul A. Nelson Chicago Üniversitesi’nde Biyoloji Felsefesi profesörü olan Nelson, canlıların bir akıllı tasarımın ürünü olduğunu savunan bilim adamlarındandır.

Prof. Jonathan Wells Yale Üniversitesi’nde Din İşleri Profesörü ve Berkeley Üniversitesi’nde Moleküler ve Hücre Biyolojisi Profesörü olan Wells, “Charles Hodge’s Critique of Darwinism”(Charles Hodge’ın Darwinizm Kritiği) isimli kitabın yazarıdır. Wells, bilimdeki son gelişmelerin canlıların bir tasarımın ürünü olduklarını gösterdiğini savunmaktadır.

Dr. Don Batten Bitki fizyolojisiyle ilgili birçok araştırması olan ve bu araştırmalarıyla pek çok akademik ödüle layık görülen Dr. Batten, Allah’ın varlığına inanan dindar bir bilim adamıdır. Kendi alanı olan bitki fizyolojisinin yanında, yeryüzündeki yaratılış delillerini ele aldığı pek çok kitap ve makalesi yayınlanmıştır. Ayrıca dünya çapında yaptığı turlarda “Yaratılış Konusunda Cevaplar” başlığı ile konferanslar vererek, bilim adamı olmayanların da anlayabilecekleri bir dilde insanlara Allah’ın yaratış delillerini anlatmaktadır. Avustralyalı bilim adamı ilk turunu 1995 yılında İngiltere’de düzenlemiştir.

Dr. John Baumgardner California Üniversitesi’nde Jeofizik ve Uzay Fiziği bilim dallarında yardımcı profesör olan Dr. Baumgardner evrim teorisi üzerine kurulu bir eğitim almasına rağmen, teorinin çıkmazda bulunduğu noktalar üzerine yaptığı araştırmalar kendisinin bu teoriyi reddetmesine ve Yaratılışı kabul etmesine neden olmuştur.

Prof. Dr. Donald Chittick

Oregon State Üniversitesi’nde kimya profesörüdür ve ayrıca yaptığı çalışmalar nedeniyle birçok ödüle layık görülmüştür. Yaratılışa inanan Chittick “Yaratılışın Delilleri”, “Yaratılış ve İlkel Dünya” gibi pek çok konuda yaratılış seminerlerine konuşmacı olarak katılmaktadır.118

Dr. Werner Gitt

Alman Federal Fizik Enstitüsü’nde profesör ve direktör olan Dr. Gitt, enformasyon, matematik ve kontrol mühendisliği konularında pek çok bilimsel makale yazmıştır. Aynı zamanda Yaratılışa inanan Dr. Gitt’in evrim teorisini eleştirdiği pek çok kitabı vardır: “Did God Use Evolution” (Allah Evrimi Kullandı mı?), “In the Beginning was Information” (Başlangıçta Bilgi Vardı), “Stars and their Purpose: Signposts in Space” (Yıldızlar ve Amaçları: Uzaydaki Kılavuzlar) ve “If Animals Could Talk” (Eğer Hayvanlar Konuşabilselerdi) bu kitaplara örnek verilebilir.119

Dr. Gary E. Parker

Ball State Üniversitesi’nde biyoloji, fizyoloji ve jeoloji bilim dallarında profesör olan Parker, kariyerine başladığında bir evrimciydi. Yaratılışın güçlü bilimsel delilleri karşısında evrim teorisini terk eden Parker, Yaratıcı’nın varlığını kabul etmiştir. Biyoloji ve Yaratılış bilimi konusunda yayınlanmış birçok kitabı olan Parker, şu anda Yaratılış bilimi ile ilgili seminerlere konuşmacı olarak katılmaktadır.120

Dr. Margaret Helder

Alberta Yaratılış Bilimleri Derneği’nin başkanı olan, önemli bilim adamı, botanikçi Dr. Helder, yaratılışa inanan kadın bilim adamları arasında belki de en aktif olanıdır. Çevremizde gördüğümüz yaratılış delillerini içeren pek çok makale yazmıştır.121

Prof. Dr. Jonathan D. Sarfati

Wellington Victoria Üniversitesi’nde kimya profesörü olan Sarfati, yaptığı pek çok araştırmayla akademik ödüller kazanmıştır. Sarfati de evrim teorisini savunmayı terk ederek Yaratılışa inanmaya yönelen bilim adamlarındandır. 122

Prof. Robert Matthews

Oxford Üniversitesi fizik profesörlerinden Robert Matthews, 1992′de yazdığı kitabında Allah’ın yaratış mucizesini şöyle ifade etmişti:

Bütün bu işlemler mükemmel bir harmoniyle önce tek bir hücreden, canlı bir bebeğe; daha sonra küçük bir çocuğa, nihayet yetişkin bir insana kadar süregelir. Bütün bu olaylar, biyolojinin bütün safhalarında görüldüğü gibi ancak bir mucize ile açıklanabilir. Nasıl olur da böylesine mükemmel ve kompleks bir organizma, bu kadar basit ve küçük bir hücreden ortaya çıkabilir? Küçücük bir (i) harfinin üstündeki noktadan da küçük bir hücreden, muhteşem bir İNSAN yaratılır? Bu mucizeden başka bir şey değildir.123

Dr. Claude Tresmontent

Paris Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Dr. Claude Tresmontent, Realities adlı dergide yayınladığı açıklamasında yaratılışa olan inancını ve Dünya’nın varoluşunun tesadüflerle gerçekleşemeyeceğini şöyle belirtmiştir:

Dünyamızın yaratılışını hiçbir şans teorisi açıklayamaz. Şansla canlı varlıkların yaratıldığını iddia etmenin hiçbir anlamı yoktur.

Dr. Don Page Don Page, 1976 yılında California Teknik Enstitüsü’nde fizik ve astronomi konusunda doktora yapmış, ünlü bilim adamları ile birlikte çalışmıştır. Page, evreni anlamanın Allah’ın aklını ve gücünü anlamada yardımcı olacağına, ancak Allah’ın aklının ve gücünün anlaşılmasının, evren ile sınırlı kalamayacağına inanıyordu.

Dr. Andrew Snelling Yardımcı Jeoloji profesörü olan Dr. Snelling, CSIRO, ANSTO gibi ünlü araştırma grupları ve Amerikalı-İngiliz-Japon-İsviçreli birçok bilim adamı ile birlikte araştırma projelerine katılmıştır. Bu araştırmaları bilimsel makalelerle birçok uluslararası bilimsel dergide yayınlamıştır.

Yaratılış bilimine olan katkılarından ötürü birçok kez ödüllendirilen Snelling’in, canlılardaki yaratılış örneklerini ele alan pek çok makalesi vardır.

Dr. Carl Wieland Dr. Wieland, Yaratılışın bilimsel delilleri hakkında aranan bir konuşmacıdır. Yaratılışın delillerini ele aldığı sayısız makalesi çeşitli uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.

Aşağıda, isimlerini verdiğimiz, günümüz başarılı bilim adamlarının tümü canlıların tesadüflerle oluştuklarını reddetmekte ve tüm evrenin bilinçli bir tasarım ile Allah tarafından yaratıldığına inanmaktadırlar.

Prof. Robert Horton Kameron

Matematik

Dr. Jerry Bergman

Psikoloji

Dr. Kimberly Berrine

Mikrobiyoloji ve Immünoloji

Prof. V. Betina

Biyokimya ve Biyoloji

Dr. Andrew Bosanquet

Biyoloji ve Mikrobiyoloji

Dr. David R. Boylan

Kimya

Dr. Clifford Burdick

Jeoloji

Robert Kaita

Nükleer fizik

Prof. Don A. Berkowitz

Fizik ve Kimya

Prof. Dr. Steve Austin

Jeoloji

Prof. Robert Newman

Astrofizik

Prof. Siegfried Scherer

Biyoloji

Dr. Russell Humphreys

Fizikçi

Dr. Geoff Downes

Bitki fizyolojisi

Dr. Larry Butler

Biyokimya

Prof. Linn E. Carothers

İstatistik

Prof. Sung-Do Cha

Fizik

Prof. Dr. Eugene F. Chaffin

Fizik

Dr. Choong-Kuk Chang

Genetik

Prof. Chung-Il Cho

Biyoloji

Dr. Harold Coffin

Paleontoloji

Dr. John W. Cuozzo

Tıp

Dr. Malcolm Cutchins

Uzay Mühendisi

Dr. Lionel Dahmer

Organik Kimya

Dr. Raymond V. Damadian

Fizik

Dr. Chris Darnbrough

Biyokimya

Dr. S. E. Aw

Biyokimya

Dr. Thomas Barnes

Fizik

Dr. Clifford Wilson

Arkeoloji

Prof. Verna Wright

Tıp

Prof. Seoung-Hoon Yang

Fizik

Dr. Ick-Dong Yoo

Genetik

Dr. Sung-Hee Yoon

Biyoloji

Dr. Jung-Goo Roe

Biyoloji

Dr. David Rosevear

Kimya

Dr. Ian Scott

Dr. Young-Gi Shim

Kimya

Dr. Mikhail Shulgin

Fizik

Dr. Roger Simpson

Mühendislik

Dr. Harold Slusher

Jeofizik

Prof. Man-Suk Song

Bilgisayar

Prof. James Stark

Prof. Brian Stone

Mühendislik

Dr. Luydmila Tonkonog

Kimya/Biyokimya

Dr. Larry Vardiman

Atmosfer bilimi

Dr. Joachim Vetter

Biyoloji

Dr. Noel Weeks

Tarihçi

Dr. John C. Whitcomb

Dr. Charles Pallaghy

Botanik

Prof. J. Rendle-Short

Pediyatri

Dr. Paul Ackerman

Psikoloji

John Mark Reynolds

Rochester Üniversitesi’nde Felsefe profesörü

Dr. Douglas Dean

Biyoloji Kimyası

Dr. Don DeYoung

Astronomi, atmosferik fizik

Prof. Danny R. Faulkner

Astronomi

Prof.Dennis L.Englin

Jeofizik

Prof. Robert H. Franks

Biyoloji

Dr. Steve Gustafson

Hukuk

Dr. Donald Hamann

Gıda bilimci

Dr. Barry Harker

Felsefe

Dr. Charles W. Harrison

Fizik

Dr. Harold R. Henry

Mühendislik

Dr. Joseph Henson

Entomoloji

Robert A. Herrmann

Matematik

Dr. Russell Humphreys

Fizik

Dr. Jonathan W. Jones

Tıp

Prof. Leonid Korochkin

Moleküler biyoloji

Dr. Valery Karpounin

Matematik

Dr. Dean Kenyon

Biyoloji

Dr. John W. Klotz

Biyoloji

Dr. Vladimir F. Kondalenko

Sitoloji / Hücre Patolojisi

Dr. Leonid Korochkin

Genetik, Moleküler biyoloji, Nörobiyoloji

Prof. Jin-Hyouk Kwon

Fizik

Prof. Myung-Sang Kwon

Immünoloji

Prof. John Lennox

Matematik

Dr. John Leslie

Biyokimya

Prof. Lane P. Lester

Biyoloji, Genetik

Prof. George D. Lindsey

Dr. Alan Love

Kimya

Prof. Marvin L. Lubenow

Antropoloji

Dr. Andrew McIntosh

Aerodinamik

Dr. John Mann

Entomoloji

Dr. Frank Marsh

Biyoloji

Dr. Ralph Matthews

Radyasyon kimyası

Dr. John Meyer

Fizyoloji

Dr. Henry M. Morris

Hidroloji

Dr. Len Morris

Fizyoloji

Dr. Graeme Mortimer

Jeoloji

Prof. Hee-Choon No

Nükleer mühendislik

Dr. David Oderberg

Felsefe

Prof. John Oller

Dil bilimi

Dr. A. J. Monty White

Kimya / Petrol kinetiği

Prof. A. E. Wilder-Smith

Organik kimya ve Farmakoloji

Prof. Chris D. Osborne

Biyoloji

Dr. John Osgood

Tıp
—————–
yukarıdaki bilgiler alıntı yapılmış olup içeriklerinin doğru kaynaklardan incelenmesi tavsiye edilir? konu bilgilendirme amaçlı olup, resmi kaynaklarda kaynak olarak kullanılmaması rica olunur.

Bu haber 28 Şubat 2013 tarihinde tarafından HAKKINDA BİLGİLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.