insanın yaratılışı


İNSAN’IN YARATILIŞI:

Kuran da insanın yaratılışı hakkında bir çok ayet vardır. Bu ayetler, insanın; topraktan, kuru balçıktan, sudan, karışık nufteden, alaktan yaratıldığını bildirmektedir. Bu da insanın yaratılışının farklı safhalarda, farklı evrelerde ve oluşumlar içinde olduğunu bildirmektedir. İlk insan olan Adem’in yaratılışının temeli topraktandır. Toprak, su ile karışarak balçığı oluşturmuş; daha sonra ısı ile kurutulmuştur.

Toprağın su ile karışması ile çamur, çamurun suyunu kısmen kaybetmesi ile “tini lazib” yani, yapışkan çamur, çamurun içine dökülen bitkisel organik maddelerin çürümesi ile “hamei mesnun” yani kokuşmuş çamur meydana gelmiştir. Bu kokuşmuş, bol besinli kara balçığın hulasasından da ilk insan, yani Adem (as) yaratılmıştır.

Toprakta, insanda olan tüm atomlar mevcuttur. Allah, insanı yaratırken belli bir şekilde planlamış, ona bir suret vermiş ve toprağı belli safhalarda kullanmıştır. İnsan kalıbı oluşunca da bir ruh üfürmüş ve sonra da kulaklar, gözler ve gönüller vermiştir. Allah mucizevi bir plan içinde insanı yaratmıştır, onu yoktan var etmiştir.

İnsanlar, Adem (a.s.) den meydana geldiği halde, her birinin karar yerleri ve emanet yerleri vardır. Baba sulbünden ana rahmine, rahimden dünya ya, dünyadan kabre, bazen yerleşme, bazende emanet olarak bırakılmaktadır. Kimisi henüz çıkış yeri olan sulbden ayrılmamış orada duruyor iken kimisi de rahime tevdi edilmiş doğmak üzere bulunmaktadır.

Hücrelerin içinde bulunan ve gen dediğimiz, mikroskopla bile zor görülebilen varlıklar, gelecek olan insanın karekter ve kabiliyetlerini, bütün hususiyetlerini üzerinde taşımaktadırlar.
Erkek veya dişi olacağı, güzelliği, çirkinliği, boy uzunluğu, akli ve ruhi yapısı, duygu ve emelleri, kabiliyet ve anormallikleri vb… Hepsi bu zerrede gizli bulunmaktadır. O zerrenin içerisine insanın bütün mukadderatı konulmuştur. Yer yüzüne gelmiş ve geçmiş iki insanı asla birbirine benzetmeyen hususiyetler bu zerrede mevcuttur.

İnsan cansız iken canlı, duymaz iken duyan, görmez iken gören bir varlık olmuştur. İnsanın aslı olan bir damla kerih suyu Cenab-ı Hakk takdir toprağı ile karıştırdı. Hüküm tohumunu attı, hayat suyu ile fırlattı “ol” dedi ve oldu. Diğerleri hep teferruattan ibarettir.

Ayetlerde, Adem’in (a.s.) yaratıldığı toprağın geçirdiği safhalar anlatılmaktadır.

Şüphesiz, Allah katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona “ol” demesiyle o da hemen oluverdi. ( Ali İmran Suresi – 59)

Hani Rabbin meleklere demişti: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.” (Hicr Suresi – 28)

Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir damla meniden (nutfeden). Sonra da sizi çift çift kıldı. O’nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Gerçekten bu, Allah’a göre kolaydır. (Fatır Suresi – 11)

Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alak’tan yarattı (Alak Suresi – 1/2)

Biz insanı erkek ve dişi suları ile karışık bir nufteden yarattık (İnsan-2)

İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılıp dökülen bir sudan yaratıldı. Osu erkeğin sulbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar. (Tarık-5,6,7)

Ey inkar edenler. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz. Gördünüz mü rahimlere akıttığınız meniyi? Onu siz mi düzgün bir insan suretine getiriyorsunuz, yoksa biz mi onu yaratıyoruz. (vakıa 57-58-59)

Seni topraktan, sonra nufteden yaratıp sonunda da seni bir insan şekline getiren Rabbini inkar mı ediyorsun. (Kehf 37)

Sizin için kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükredersiniz. (Secde 9)

Sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız. (Hacc 5)

Şekil verenlerin en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir. (Müminun 14)

Bu haber 14 Aralık 2011 tarihinde tarafından İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.