KAZA VE KADER


KADER: İleride yaratılacak şeyleri, Allahü Teala’nın ezelden bilmesidir. Allah, herşeyi, kudreti ve ilmiyle yaratıyor. İşte kader, bu ilim dir.

Kader, hiç birşey yaratılmadan önce, Allahü Teala’nın ilim sıfatının mahluklara olan bağlılığıdır. Kader, bildiği şeyleri yaratmak demektir.

Kader değişmez. Kaza, kadere uygun olarak meydana gelir. Kaza hergün çok değişip, sonunda kadere uygun olunca yaratılır.

İbni Esir : Kader, Allahü Teala’nın, olacak şeyleri ezelde bilmesidir. Kaza, kaderde bulunan şeyleri, zamanı gelince yaratmasıdır. (DEMİŞTİR)

İmamı Gazali: Kaza-i Mu’allak, Levh-i Mahfuz da yazılıdır. Eğer o kimse, iyi amel yapıp, duası kabul olursa, o kaza değişir.

Hadisi Şerifte: Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua, o bela gelirken korur.

Duanın belayı defetmesi de kaza ve kaderdendir.

KADER VE KAZA HAKKINDA AÇIKLAMALAR:

Kader, anbara doldurulmuş buğday gibidir. Kaza ise, onu ölçerek vermek gibidir.

Kader, maaş bordrosu gibidir. Kaza ise, bu maaşın dağıtılmasıdır.

Kaza ve kader birbirinden ayrılmaz. Kader temel gibi, kaza da üstündeki bina gibidir.

Kader, Allahü Teala’nın, olacak şeyleri önceden bilmesidir. Kaza, kaderde bulunan şeyleri, zamanı gelince yaratmasıdır.

Kaza-i Muallak, Levh-i mahfuz da yazılıdır. Kişi iyi amel yapıp, duası kabul olursa, o kaza değişir.

Kaza-i Muallak-ı, hiç birşey değiştiremez. Yalnız dua değiştirir ve ömrü, yalnız ihsan ve iyilik arttırır.

Allahü Teala’nın takdiri (yani kaderin) Levh-i Mahfuz da yazılması kaza dır. Bir kimseye takdir edilen bela, kaza-i muallak ise, yani o insanın dua etmesi de takdir edilmiş ise, dua eder, kabul olunca, belayı önler.

Eceli Kazayı da, iyilik etmek geciktirir. Fakat, Eceli Müsemma değişmez. Çünkü ecel bir an gecikmez ve vaktinden önce gelmez.
Örneğin; birinin 3 gün ömrü varken, akrabasını Allah rızası için ziyaret etmesi ile ömrü misalen 30 sene uzar.
30 sene ömrü olanda akrabasını terk ettiği için ömrü (misalen) 3 güne iner
Takdir, Levh-i Mahfuz da yazılmıştır. Herkesin ömrü ve ömürlerinin kısalması hep yazılıdır. Her sene Beraat Gecesi, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, olacaklar, kısaca herşey Levh-i mahfuz da yazılır.

Allah rızası için, Akrabayı ziyaret, hatırını ve gönlünü almak, dargınsa barışmak; insan ömrünü uzatmaya vesile olan bir ameldir.

Kaza ve Kader bilgisi, Allahü Teala’nın, kullarından sakladığı sırlardan biridir.

Bu haber 14 Aralık 2011 tarihinde tarafından İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.