Kibir (Büyüklük Taslamak) – Büyük Günahlar


Kibir (Büyüklük Taslamak)

Büyük günahlardan birisi de kibirdir. Kişinin kendini beğenmesi ve başkalarına
karşı böbürlenmesidir.

Bu kötü huy, insanların birbirin sevmesine ve birbiriyle kaynaşmalarına
engeldir. Kendini beğenen kimseyi Allah sevmediği gibi insanlar da sevmezler.
Bunun içindir ki, Kur’an-ı Kerim’de alçak gönüllülük övülmüş, kibir yani kendini
beğenme ve böbürlenme yerilmiştir.

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Kibirlenip insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah
kurulup övünenlerin hiçbirini sevmez.” (Lokman, 18)

“O ahiret yurdunu yeryüzünde kendilerini büyük görmek ve fesat çıkarmak
istemeyenlere tahsis ederiz. Son kazanç müttakilerindir.” (Kasas, 83)

“Allah büyüklük taslayanları sevmez.” (Nahl, 23)

Peygamberimiz de şöyle buyurmuşlardır:

“Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı yürekli, malını hayırdan
esirgeyen kibirli kimselerdir.(Buhari, Kalem Suresi Tefsiri,; Müslim, Kitabu’l-Cenne,
13.)

“Çalım satarak elbisesini sürükleyen kimseye, Allah Teâlâ kıyamet gününde rahmet
nazariyle bakmaz.” (Müslim, Libas, 9)

Peygamberimiz:

“Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse Cennet’e giremez” buyurdu. Ashabtan
(Mali b. Minare):

“Ey Allah’ın Resulü, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını sever”
dedi. Peygamberimiz:

“Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor
görmektir.” buyurarak (Müslim, İman, 39) temiz giyinmenin, üst baş, kılık ve
kıyafet düzgünlüğüne özen göstermenin kibirle bir ilgisi bulunmadığını
bildirmiştir.

Büyüklük Allah’a mahsustur. Kula yaraşan tevazu, alçak gönüllülüktür. Allah’a
has bir sıfata kulun talip olması doğru değildir. Nitekim Peygamberimiz,

“Yücelik ve ululuğun Allah’ın şanına lâyık sıfatlar olduğunu, bu sıfatlardan bir
tanesinde Allah’a ortak olmak isteyenleri Allah’ın azab edeceğini” (Müslim, Birr,
38) bildirmiştir.

Müslümana yaraşan alçak gönüllü olmak ve böylece hem Allah’ın hem de insanların
sevgisini kazanmaktır.

Bu haber 23 Ocak 2015 tarihinde tarafından İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Etiketler: ,

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.