MAKALE NEDİR VE NASIL YAZILIR MAKALE HAKKINDA BİLGİLER


MAKALE NEDİR VE NASIL YAZILIR
Makale Herhangi bir konuda bilgi vermek,bir fikir veya bir konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre deliller göstererek, bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu ispatlamak gayesiyle yazılan ilmi yazılara MAKALE denir. Makalede görüş ve düşünceler kanıtlara dayandırılarak anlatılır.Şiir,sanat,insan hakları,iktisat,hukuk,ahlak,tarım v.b … gibi her konuda makale yazılabilir.Buradan yola çıkılarak makaleler konularına göre çeşitlere ayrılır.Sanat (edebiyat, tiyatro, resim, musiki, dans, mimarlık…), bilim (tıp, hukuk, biyoloji, v.b), siyaset, toplumu ilgilendiren herhangi bir şey (spor, v.b) birer makale konusu olabilir.Hangi alanda yazılmış olursa olsun makalenin güzel bir üslûp taşıması şarttır.

MAKALE YAZARKEN AŞAĞIDAKİ KRİTERLER ÖNEMLİDİR:
Anlatımda sade ve belirli bir formata uygun olursa daha iyi olur.

Somut özellikler ön plandadır.

Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlamak icap eder.

Makele yazarken belirli bir konu yoktur. Yazar her konuda yazabilir.

Gazetee dergi ve internette yayımlanır.

Ayrıca bilimsel standartlarda makale yazmak çok önemlidir. Örneğin çok önemli bir hipotezi ispatlasanız dahi eğer bu bilimsel makale formatına uygun değilse hiç bir bilimsel yayında itibar görmez hatta yayınlanmaz. Bu sebeple akademik kariyer sahibi insanlar makalelerini belirli bir formata uygun kalarak yazmak zorundadır. Bu okuyanların işini kolaylaştırır. Akademik bilgi düzeyi ve yazılan hipotezin doğruluğu ile ilgili makale arasında bilimsel bilgi düzeyi açısından direk bir bağlantı olmasa da, bilimsel makale yazma alışkanlığınız ve formata uygunluğunuz karşı tarafın sizi değerlendirmesinde rol oynayabilir. Akademik süreçde bilimsel Dünya ya sunulan bir bilgi demetinin başarısı anlaşılır bir düzeydeki dille ve formatına uygun bir biçimde karşı tarafın yargı gücüne sunulmuş olma özellikleri ilr doğru orantılıdır

Bu haber 8 Aralık 2012 tarihinde tarafından HAKKINDA BİLGİLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.