MATEMATİK FIKRALARI


MATEMATİK FIKRALARI

FERMAT TEOREMİ
Tarihin en meşhur ispatlanamamış problemlerindendi Fermat’ın teoremi. Onu bu kadar meşhur ıapan belki de onu ortaıa koıan Pierre de Fermat’nın asıl mesleği olan hukuk ile ilgili bir kitabının boş bir kenarına yazdığı şu nottu:
- Bu teoremin oldukça estetik bir ispatını buldum fakat bu yer bunu yazmak için yeterince geniş değil.

MATEMATİKTE TARİH OYUNLARI
Elemanter calculus kitaplarında Rolle sanki Newton ayarında bir matematikçiymiş gibi yer almış; Farey, Heros’un on dört yıl önce mükemmel bir şekilde ispatladığı bir teoremi anlayamadığı için ölümsüz olmuştur. Beş saygın Norveçli ise, ülkelerinin yetiştirdiği en büyük insanı harcama pahasına yaptıkları budalaca bir işgüzarlıktan dolayı, Abel’in Life adlı kitabında kendilerine yer edinmişlerdir.

BERTRAND RUSSELL’IN KABUSU
M.S. 2100 ııllarında üniversite kitaplığının en üst katındaymış. Bir kütüphane görevlisi elinde kocaman bir sepetle rafları gezmektedir. Kitapları sırasıyla indirmekte, bir göz atmakta ve sonra da ya tekrar yerine koımakta ya da sepete atmaktadır. Sıra Russell’in Principia Mathematica’nın elde kalan son kopıaları olduğunu farkettiği üç büıük cilde gelmiş. Adam ciltlerden birini eline almış, birkaç sayfa çevirmiş, tuhaf sembollere bir an şaşkın şaşkın bakmış, kitabı kapatmış, kararsız bir şekilde elinde bir süre tarttıktan sonra…

HARDİ ve RAMANUJAN
Ramanujan Putney’deki bir hastanede ölüm döşeğinde yatarken Hardı onu ziıarete giderdi. O gün de her zamanki ulaşım aracı olan taksi ile gitmişti. Ramanujan’ın yattığı odaya girdi. Hardı, konuşma başlatmaktaki her zamanki beceriksizliği ile, muhtemelen daha selamlaşmadan ve mutlaka ilk söz olarak:
- Geldiğim taksinin numarası 1729′du. Bana çok alelade bir sayı gibi geldi.
dedi. Ramanujan’ın buna yanıtı şuydu:
- Hayır Hardı!.. Hayır Hardı!.. Çok ilginç bir sayı. İki küpün toplamı olarak iki ayrı şekilde ifade edilebilen en küçük sayı.

RUSSELL PAPA MIYDI
Ünlü mantıkçı Bertrand Russell bir keresinde kendisine 1+1=1 eşitliğinin verilmesi durumunda herşeyi ispat edebileceğini iddia eder. Daha sonra biri:
- Pekala, papa olduğunu ispat et o halde…
diıe meydan okuyunca şöyle yanıtlar:
- Ben biriyim, papa da biri. Bu yüzden papa ve ben biriz.

SAYMA SAYILARI
Waclaw Sierpinski bir seferinde herhangi bir nedenle yeni bir eve taşınmaları gerekmişti. Karısı matematikçinin hafızasına fazla güvenmediği için, bütün eşyaları ile birlikte sokağa çıktıklarında şöyle demiş:
- Şimdi ben taksi çağırmaya gideceğim, bu arada sen de bu on sandığın başında bekle.
Karısı gitmiş ve matematikçiyi hafifçe dalmış, kendi kendine mırıldanır halde bırakmış. Birkaç dakika sonra karısı taksiyle birlikte döndüğünde, Bay Sierpinski (belki de gözünde küçük bir pırıldamayla) demiş ki:
- On sandığımız olduğunu söylemiştin ama ben sadece dokuz tane saydım.
- Hayır, ON tane var!
- Hayır, say bak: 0, 1, 2, …

SINAV SORULARI
Öğretmene sınavda ne tip sorular çıkacağı sorulur ve şöyle cevaplar:
- Sorular elinizdekilere benzer olacak. Sadece saıılar farklı olacak
Aslında hepsi farklı olmayacak. Mesela ‘pi’ sayısı aynı olacak, ‘e’ sayısı da aynı olacak…

KAÇ KİŞİ VAR?
Bir matematikçi, bir fizikçi ve bir biyolog bir kafeye oturmuş karşıdaki eve bakarlarken eve iki kişi girdiğini görürler. Bir müddet sonra evden üç kişi çıktığını gördüklerinde olayı şu şekilde yorumlarlar. Fizikçi: Gözlem hatası yaptım. Biyolog: İçerde ürediler. Matematikçi: Eve bir kişi daha girerse içerde hiç kimse kalmayacak.

YAZI-TURA
Bir matematik öğrencisi finale çalışamamıştır ve sınava girdiğinde bakar ki sorular doğru/yanlış tipinde. Ne yapacağı bellidir. Çıkarır bir bozuk para ve yazı-tura atarak imtihanı cevaplandırmaya başlar. Gözetmen de bir yandan takip etmektedir onu. Bu şekilde iki saat geçer. Herkes sınıfı terketmiştir fakat o hala yazı tura atmaktadır. Gözetmen dayanamaz ve gelip sorar: – Sınava çalışmadığın ortada. Kitapçığı bile açmadın ve yazı-tura atarak cevaplandırıyorsun. Peki seni bu kadar uzun süre meşgul eden nedir? Öğrenci hiç istifini bozmaz ve bozuk parayı fırlatmaya devam eder: – Şşşt, cevapları kontrol ediyorum

Bu haber 21 Nisan 2012 tarihinde tarafından EĞİTİM ÖĞRETİM kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.