Mehmet Akif Ersoy Kimdir Hayatı Hakkında Bilgi


MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR? HAYATI ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER;

İstiklal Marşısını yazan Mehmet akif ersoy. gerçek adı Mehmet Ragif Mehmet Akif 1873 tarihinde İstanbul’da doğdu. Validesi olan Emine Şerife Hanım, babası Temiz Tâhir Efendidir. İlk tahsiline Emir Buhâri Mahalle Mektebinde başladı. İlk ve orta öğrenimden sonra Mülkiye Mektebine devam etti. Babasının vefâtı ve evlerinin yanması üzerine mülkiyeyi bırakıp Baytar Mektebini birincilikle bitirdi. Tahsil hayâtı boyunca yabancı dil derslerine ilgi duydu. Fransızca ve Farsça öğrendi. Babasından Arapça dersleri aldı.

Zirâat nezâretinde baytar olarak görev aldı. 3 4 yıl Rumeli, Anadolu ve Arabistan’da bulaşıcı hayvan hastalıkları tedâvisi için çok dolaşır. Bu zaman zarfında miletle temasta bulunur. Âkif’in memuriyet hayatı 1893 tarihinde başlar ve 1913 târihine kadar devam eder.

Memuriyetinin yanında Ziraat Mektebinde ve Dârulfünûn’da edebiyat dersleri vermiştir.

1893 tarihleri arası Tophâne-i Âmire veznedârı M. Emin Beyin kızı İsmet Hanımla evlendi.

Âkif okulda öğrendikleriyle yetinmeyerek, dışarda kendi kendini yetiştirerek tahsilini tamamlamaya, bilgisini genişletmeye çalıştı. Memuriyet hayatına başladıktan sonra öğretmenlik yaparak ve şiir yazarak edebiyat sâhasındaki çalışmalarına devam etti. Fakat onun neşriyat âlemine girişi daha fazla 1908′de İkinci Meşrutiyetin îlânıyla başlar. Bu târihten itibaren şiirlerini Sırât-ı Müstakîm’de yayınlanır.

1920 târihinde Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisine seçildi. 17 Şubat 1921 yıllarında İstiklâl Marşı’nı yazdı. TBMM 12 Martta Tarihinde istiklal marşını kabul eder.
1926 tarihinde itibaren Mısır Üniversitesinde Türkçe dersleri verdi. Derslerden döndükce Kur’ân-ı kerîm tercümesiyle de meşgul oluyordu, fakat bu sırada siroza tutuldu. Önceleri hastalığının ehemmiyetini anlayamadı ve hava değişimiyle geçeceğini zannetti. Lübnan’a gitti. Ağustos 1936 yıllarında Hatay ve Antakya’ya gelir. Mısır’a hasta düşer
Hastalık onu harâb etmiş, bir deri bir kemik bırakmıştı. İstanbul’a geldi. Hastanede yattı, tedâvi gördü. Fakat hastalığın önüne geçilemedi. 27 Aralık 1936 târihinde vefat eder. mezarı Edirnekapı Mezarlığındadır.

Mehmet akif Ersoy milletine vatanına aşk ile baglanmış bir şaiirdir
Mehmet akif Ersoy yazdıgı istiklal marşı vatana ve millete büyük bir şiir olmuştur Mehmet akif Ersoy yaptıgı çalışmalar Türkiye cumhuriyetinde Mehmet akif Ersoy anlatılmaktadır. Mehmet akif Ersoy yazdıgı ve kaleme aldıgı kitaplar aşagıda oldugu gibi isimleri ve kitap adları yazılmaktadır
1.Kitap: Safahat (1911)

2.Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde (1912)

3. Kitap: Hakkın Sesleri (1913)

4. Kitap: Fatih Kürsüsünde (1914)

5. Kitap: Hatıralar (1917)

6. Kitap: Asım (1924)

7. Kitap: Gölgeler (1933).
Mehmet akif Ersoy eserleri

Bu haber 13 Ocak 2013 tarihinde tarafından HAKKINDA BİLGİLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Etiketler: , , , ,

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.