Mimar Sinan Hayatı Eserleri Hakkında Bilgi


MİMAR SİNAN KİMDİR? HAYATI ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER;

Mimar Sinan Hayatını makalemizde mimar Sinan .nin hayatı ve eserleri yaptıgı eserler mimar Sinan Kayseri’nin Ağırnas köyü olan hayata gözlerini açmıştır. Osmanlılar zamanında Yavuz Sultan Selim yıllarında devşirme olarak İstanbul’a gelmesi için haber verilir. Akılı ve genç olan mimar sinan çalışkan ve çalışmayı seven biri olduğu için seçilenler arasındaydı. Sinan, At Meydanı’ndaki saraya verilen çocuklar içinde mimarlığa özendi, vatanın bağlarında ve bahçelerinde su yolları yapmak, kemerler meydana getirmek istedi. Devrinin mahir ustaları mahiyetinde han, çeşme ve türbe inşaatında çalıştı. 1514 yıllarında Çaldıran, 1517 tarihinde Mısır seferlerine katıldı. Kanunî Sultan Süleyman zamanında yeniçeri oldu ve 1521’de Belgrad, 1522 tarihinde ise Rodos seferlerinde katılarak atlı sekban oldu. 1526 yıllarında katıldığı Mohaç Meydan savaşından sonra sırası ile acemi oğlanlar yayabaşılığı, kapı yayabaşılığı ve zenberekçibaşılığa yükseldi.

1532 tarihinde Alman devleti 1534 tarihinde ise Tebriz ve Bağdat seferlerinden dönüşte Haseki görevine yükselmişti. Bağdat seferinde Van Kalesi olan Muhasarasında, göl üzerinde nakliyat yapan kalyonlara top yerleştirmekle meşgul idi.

Korfu, Pulya 1537 tarihinde ve Moldovya 1538 tarihlerinde seferlerine beraber katılan Mimar Sinan, Moldovya Kara Buğdan seferinde Prut nehri üzerine onüç günde kurduğu köprü ile Osmanlı hükümdarı olan Kanunî Sultan Süleyman’ın takdirini alır. Aynı yılda ise başmimarlığa yükseltilir.

Mimar Sinan, katıldığı seferlerde Suriye, Mısır, Irak, İran, Balkanlar, Viyana’ya kadar Güney Avrupa devletlerinde görüp mimari eserleri inceledi ve kendisi de birçok eser verdi. İstanbul’da devrin en meşhur mimarları ile Bayezid Camii’nin baş ustası Mimar Hayreddin ile tanıştı.

Mimar Sinan.nın Eserleri

Mimar Sinan’ın mimarbaşılığa görevine getilmeden önce yaptığı 3 eser çok begenilir. Bunlardan bazıları Halep’de bulunan Hüsreviye Külliyesi, Gebze’de bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yaptırılan olan Haseki Külliyesi .

Mimar Sinan Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, O’nun sanatının gelişmesini gösteren basamaklar gibidir. Bunların ilki, Şehzadebaşı Camii ve Külliyesidir. Külliyede ayrıca imaret, tabhane mutfak, kervansaray ve bir sokak ile ayrılmış bir çok medrese bulunmaktadır.

İstanbulda bulunan ve görenleri hayrete düşüner muhteşem mimarisiyle Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en büyük eseridir. 27 metre çapındaki büyük kubbe, zeminden itibaren tedricen yükselen binanın üzerine gayet nisbetli ve ahenkli bir şekilde oturtulmuştur. Sükûnet ve asaleti ifade eden bu sade ve ahenkli görünüşü ile Süleymaniye Camii, olgunlaşmış bir mimariyi temsil etmektedir.Sekiz ayrı binadan meydana gelen Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Fatih’ten sonra şehrin ikinci üniversitesi oldu.

Mimar Sinan’ın en güzel eseri, 80 yaşında yaptığı Edirne de bulunan mühteşem yapısı ve görenlerin begenesi kazanan Selimiye Camii’dir. Selimiye’nin kubbesi, Ayasofya kubbesinden daha yüksek ve derindir. 31,50 metre çapındaki kubbe, sekizgen şeklindeki gövde üzerine oturmuştur. Üç şerefeli ince minarelerine üç kişi aynı anda birbirini görmeden çıkabilmektedir.Sinan bu camiin ustalık eseri olduğunu ve bütün sanatını Selimiye’de gösterdiğini belirtmektedir.

Mimar Sinan, gördüğü bütün eserleri büyük bir dikkatle incelemiş, fakat hiçbirini aynen taklid etmeyip, sanatını devamlı geliştirmiş ve yenilemiştir. Eserlerindeki sütunlar, duvarlar ve diğer kısımlar taşıdıkları yüke mukavemet edebilecek miktardan daha kalın değildir. Kullandığı bütün mimari unsurlarda bu hesap dikkati çeker.

Mimar Sinan aynı zamanda bir şehircilik uzmanıdır. Yapacağı eserin, önce çevresini tanzim ederdi. Yer seçiminde de büyük başarı göstermiş ve eserlerini, çevresine en uygun tarzda yerleştirmiştir.

Bilinen eserleri: 84 camii, 53 mescid, 57 medrese, 7 darülkurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 5 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere 364 adettir.

MİMAR SİNAN TÜRBESİ

Mimar Sinan mezarı Süleymaniye Camii ‘nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alandadır. Önde som mermerden yapılmış bir sebil görünür Sebilin arkasındaki ufak mezerlıkta altı sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede Mimar Sinan’ın mezarı bulunmaktadır. Türbesini ölümünden az önce kendisi yapmıştır, mimar Sinan hala yaptıugı eserler bir çok ülkeden gelenlerin gözlerini alamadıgı ve dünyada eşi benzeri olmayan muhteşem yapıları dünyada ilgiyle begenilen ve dikkate alınan bu muhteşem eserler mimar sinanın ne kadar byüyk bir mimar oldugunu.gelen ziyaretçiler tarafindan görülmüştür.

Bu haber 13 Ocak 2013 tarihinde tarafından HAKKINDA BİLGİLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Etiketler: , , , ,

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.