Mondros Ateşkes Antlaşması hakkında bilgi nezaman kimlerle kaç tarihinde yapılmıştır?


Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 EKİM 1918)

İttihatçılar savaşın kaybedilmesinin sorumluluğu kendi üstlerine kalacağından ülkeyi terk etmişlerdir. Ahmet İzzet Paşa Kabinesi İtilaf Devletleri’nden ateşkes yapılmasını istemiştir.

Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda Osmanlı Devleti Bahriye Nazırı Rauf Orbay ile İngiliz Amirali Calthrope arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır

Siyasi Alandaki Maddeler
-Boğazlar İtilaf devletleri denetimine bırakılacaktır. (Osmanlıların Anadolu toprakları ile Rumeli toprakları arasındaki bütünlük bozulmuştur.)

-İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikeli gördükleri bölgeleri işgal edebileceklerdir. (7. Madde)

-Doğu Anadolu’da 6 ilde(Vilayet-i Sitte; Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Elazığ) herhangi bir karışıklık çıkarsa bölge işgal edilebilecektir. (24. Madde) (Bir Ermeni devleti kurulmasına zemin hazırlanmak istenmiştir.)

Askeri Alandaki Maddeler
-50.000 kişilik Jandarma kuvveti dışındaki bütün Osmanlı orduları terhis edilecektir.

-Osmanlı donanması, gösterilen limanlarda İtilaf devletlerine teslim olacaktır.

-Osmanlı silah ve cephanesi İtilaf devletlerine teslim edilecektir.

-İtilaf devletleri esirleri serbest bırakılacak fakat Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacaktır.

Teknik ve Ekonomik Alandaki Maddeler
-Demiryolları, bütün ulaşım ve haberleşme araçları, limanlar, Toros tünelleri ve geçitler İtilaf devletleri denetimine bırakılacaktır.

Not : Çok ağır şartlar taşıyan, işgallere zemin hazırlayan (özellikle 7. Maddesiyle) Osmanlı Devleti’ni fiilen sona erdiren bir antlaşmadır.

Mondros’a karşı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, işgallerin başlamasıyla da Kuvay-ı Milliye birlikleri kurulmuştur.

Osmanlı’nın kayıtsız şartsız teslim belgesidir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra İşgal Edilen Yerler

İngiltere
Musul(ilk işgal)
Urfa
Antep
Maraş
Batum
Kars
Samsun
Merzifon

Fransa
Adana
Urfa
Antep
Maraş
Mersin
Dörtyol

İtalya
Antalya
Kuşadası
Fethiye
Bodrum
Marmaris
Konya

Yunanistan
İzmir(Paris Barış Konf. Sonra 15 Mayıs 1919)

Not: İngiltere, Mondros’tan sonra işgal ettiği Urfa, Antep ve Maraş’ı Paris Barış Konferansı’nda; Fransa’ya bırakmıştır.

İtilaf Devletleri – İstanbul’u fiilen işgal etmiştir. (13 Kasım 1918)

Bu haber 11 Aralık 2014 tarihinde tarafından EĞİTİM ÖĞRETİM kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.