Ordu ilimizde bulunan hamamlar, ordu hamamları


Ordu ilimizde bulunan hamamlar, ordu hamamları, ordu ilindeki meşhur hamamlar nelerdir, isimleri ve özellikleri hakkında bilgiler.

Büyük Hamam (Merkez)

Ordu ili Merkez ilçesine bağlı Eskipazar Köyü’ndeki caminin güneyinde yer alan hamamın kitabesi günümüze gelememiştir. Yapı üslubundan XV.-XVI.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Hamam moloz taştan yapılmıştır. İç bölümleri düzgün yontma taştandır. Hamam soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Oldukça küçük ölçüdeki hamamın üstü kubbe, onun dışında kalan alanlar da tonozla örtülmüştür.

Küçük Hamam (Merkez)

Ordu ili Merkez ilçesine bağlı Eskipazar Köyü’ndeki caminin kuzeydoğusunda, Civil Irmağı’nın kenarında bulunan hamamın kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Yapı üslubundan XVI.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Plan olarak da yakınındaki Büyük Hamam’a benzemektedir.

Hamam moloz taştan kare planlı olup, yanında da bir su haznesi bulunmaktadır. Günümüze yalnızca hamamın bir bölümü gelebilmiştir. Bu bakımdan tam planı çıkarılamamıştır.

Saray Hamamı (Merkez)

Ordu il merkezinde, Düz Mahalle, Süleyman Felek Caddesi’nde bulunan bu hamamın da kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi bilinmemektedir.

Hamam düzgün kesme taştan ve bazı bölümleri de moloz taştan yapılmıştır. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelen hamamın üzeri büyük ve küçük tonozlarla örtülmüştür. Ön kısmında, soğukluğa bitişik bölüm sonradan iki katlı olarak değiştirilmiştir. Eklenen ikinci kat ahşaptandır.

Eski (Kilise Hamamı) Hamam (Merkez)

Ordu Selimiye Mahallesi, Hükümet caddesi ile Taşocak Caddesi’nin kesiştiği köşede bulunan hamamın kitabesi günümüze ulaşamadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Yapı üslubundan XVI.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Hamam kesme taş ve moloz taştan yapılmıştır. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Hamam kare planlıdır. Ilıklık ve sıcaklığın üzeri büyük bir kubbe ile örtülü olup, çevresinde de üç küçük kubbe bulunmaktadır. Sıcaklık bölümünde ayrıca üç halvete yer verilmiştir.

Çifte Hamam (Ünye)

Ordu HamamlarıOrdu ili Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi’nde bulunan bu hamamın kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Yapı üslubundan XVI.-XVII.yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır.

Hamam düzgün kesme taştan yapılmış, dikdörtgen planlıdır. Üzeri iki büyük aydınlık fenerli kubbe ile örtülmüştür. İç mekândan kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır.
Hamam Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Değişik dönemlerde geçirdiği onarımlarla özgünlüğünden uzaklaşmıştır.

Bu haber 8 Haziran 2012 tarihinde tarafından ORDU İLİ GÜNCEL HABERLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.