osmanlı dönemi önemli bilim adamları kimlerdir adları isimleri hayatları icatları eserleri hakkında bilgi


Osmanlı Döneminde Yaşamış Önemli Bilim Adamları

Ali Kuşcu: Çağın önemli astronomlarındandır. Fatih tarafından Semerkant”tan getirilmiş ve Osmanlılarda matematik öğretiminin kurucusu olarak bilinmektedir.
Piri Reis: Büyük Türk coğrafyacısıdır.Kitabb-ı Bahriye en önemli eseridir.
Seydi Ali Reis: Astronomi konusunda bilgi sahibi olan deniz coğrafyacısıdır.Muhit ve Miratü”l Memalik adlı eserleri vardır.
Matrakçı Nasuh: Kanuni Döneminde yaşamış kara coğrafyacısıdır.
Takuyiddin Bin Mehmet: III. Murat döneminde yaşamış astronomi bilginidir.III. Murat”ın yaptırmış olduğu rasathanede çalışmalar yapmış,veba salgınında birçok insanın ölmesi üzerine şeyhülislamın isteği ile bu rasathane kapatılmıştır.
Katip Çelebi: tarih, coğrefya ve felsefe alanında çalışmalar yapmış.Keşfuzzunun arapça yazmış olduğu büyük bir bibliyografya sözlüğüdür.Cihannüma adlı eseri vardır.
Evliya Çelebi: 17. yy”ın ünlü türk gezgininin Seyahatname adlı esri vardır.
Erzurumlu İbrahim Hakkı: Önemli mutasavvıflarımızdandır. Anatomi,matmatik ve fizyoloji alanlarında bilgi veren Marifetname en önemli kitabıdır.
Legari Hasan Çelebi: IV. Murat döneminde yaşamış dünyada ilk roketli füze uçuşunu gerçekleştiren insandır
El Fenari: Yazmış olduğu mantık kitabıyla ünlü
Kadızade-i Rumi: Matematik ve astronomi bilgini
Taşköprülüzade: 16. yy da yaşamış tefsir kelam mantık biyografi ve metafizik üzerine çalışmalar yapmış ve eserler vermiş
Kemalpaşazade: 16. yy da yaşamış şair ve alimdir. Müderrislik, kadılık ve Kanuni Döneminde şeyhülislamlık yapmış.En önemli eserleri Haşiye ve Yusuf ile Züleyha
Ebussuud Efendi: Kanuni Döneminin ünlü şeyhülislamı olan Ebussuud,yönetim ve toprak hukuku alanlarında vermiş olduğu fetvalarla ün salmıştır.

GOOGLE ARAMA ÖRNEKLERİ;

osmanlı bilim adamları kimlerdir,osmanlı bilim adamları ve eserleri,osmanlı bilim adamları isimleri,osmanlı bilim adamları ve buluşları,osmanlı bilim adamları indir,ali kuşçu,ibni sina,evliya çelebi

Bu haber 1 Ocak 2014 tarihinde tarafından EĞİTİM ÖĞRETİM kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.