Prenses İsabella Fortuna Kimdir?


Prenses İsabella Fortuna Kimdir?

İspanyol Prensesi İsabella gerçekte ne zaman yaşadı, Kastilya prensesi isabella fortuna
prenses isabella fortuna kimdir?, Kastilya Prensesi İsabella gerçek hikayesi nedir
son günlerde muhteşem yüzyıl dizisinde gündeme gelen prenses isabellanın gerçek hayatından kesitler

Prenses Isabella fortuna, kral Johann II nin kızı olarak 1451 yılında Kastilya da doğmuşPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Dört yaşına geldiğinde babası ölmüş ve annesi Portekizli İsabella delirmiştiPrenses İsabella Fortuna Kimdir?
Üvey ağabeyi Henri IV onu daha sonra saraya aldıPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Isabella burada yaşadıklarıyla yaşama hazırlandıPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Henri nin ikna kabiliyeti yoktuPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Kararsız fakat armoni bağımlısıydı Ğ soylu hizipçilerin topu gibiPrenses İsabella Fortuna Kimdir?
Prenses İsabella Fortuna Kimdir?
İsabellanın Üvey abisi Henri, ilk evliliğinde on iki yıl boyunca çocuk sahibi olamayınca el impotente olarak alaya alınmıştıPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Ve ikinci karısı nihayet bir kız çocuğu dünyaya getirince de çocuğun evlilik dışı olduğu iddia edilmiş ve onun yerine Isabella yı tahtın varisi olarak kabul edilmiştiPrenses İsabella Fortuna Kimdir?

Çünkü on yedi yaşındaki bir kızın kontrol edilmesinin daha kolay olacağı düşünülmüştüPrenses İsabella Fortuna Kimdir?

Ama işler beklendiği gibi gelişmediPrenses İsabella Fortuna Kimdir? İsabella tüm evlilik planlarını altüst ederek komşu AragÓn un taht varisini eş olarak seçti: FerdinandPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Ferdinand, aristokrasiyi atlatabilmek için Valladolid e eşek yetiştiricisi kılığında girmek zorunda kaldıPrenses İsabella Fortuna Kimdir?

Düğün burada küçük bir davetli topluluğu arasında 19 Ekim 1469 tarihinde gerçekleştiPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Saray bu kadar başı buyruk davranışı hazmedemediPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Hatta Isabella, akraba olan Ferdinand la evlenebilmek için gerekli papa izni üzerinde bile oynamıştıPrenses İsabella Fortuna Kimdir?

Prenses isabella Engel tanımıyordu

Prenses isabella hiçbir engel tanımıyor, kocasını bile şoke ediyorduPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Henri IV, 1474 yılında öldüğünde ve Isabella hemen ertesi gün kendisini Kastilya Krallığının kraliçesi ve sahibi olarak ilan ettiğinde henüz babasının sarayında donup kalmış ve kral olmak istediği için büyük bir öfkeyle apar topar Kastilya ya gitmiştiPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Ne var ki Isabella nın karşısında hiçbir şansı kalmamıştıPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Krallık unvanını onunla paylaşmış olsa da Isabella, Kastilya nın tek hakimiydiPrenses İsabella Fortuna Kimdir?

Prenses İsabella nın otuz yıllık yönetimi boyunca tek amacı Henri IV ün dönemini sonsuza dek unutturmak idiPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Kastilya o tarihlerde neredeyse köpeklere kalacaktıPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Gençliğinde seyirci kalmak zorunda olduğu rezil gösteriler onu katı ve acımasız yapmıştıPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Böyle bir şey asla yaşanmamalıydıPrenses İsabella Fortuna Kimdir?

Ve böylece hiçbir konuda özür tanımadıPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Portekiz, miras kavgasında Prenses Isabella nın planlarına karışmamanın daha iyi olduğunu öğrendiPrenses İsabella Fortuna Kimdir? Kendisine itaat etmeyen soyluları güçsüz bıraktıPrenses İsabella Fortuna Kimdir?

Isabel I, lakabı Katolik İsabel (22 Nisan 1451 – 26 Kasım 1504), Kastilya (1474-1504) ve Aragon (1479-1504) kraliçesi Bu iki krallığı 1479′dan sonra kocası Aragon kralı II. Fernando ile birlikte yönetmiştir. Hükümdarlığı sırasında İspanya’nın birliğini sağlamış ve Kristof Kolomb’un Yenidünya’yı keşfiyle güçlü bir sömürge imparatorluğunun temelleri atılmıştır.
Kastilya kralı II. Juan ile Portekizli Isabel’in kızı, sonradan babasının yerine tahta çıkan IV. Enrique’nin ise üyev kardeşiydi. On üç yaşındayken kralın gözetimi altında yetişmesi için saraya getirildi. Kardeşi Alfonso’nun çevresinde toplanmış olan Enrique’nin muhalifleri, onun Temmuz 1468′de ölümü üzerine Isabel’e yöneldiler. Ama Isabel muhalefetin sözcüsü olmayı kabul etmedi ve Toros de Guisando Antlaşması’yla (19 Eylül 1468) IV. Enrique tarafından tahtın varisi ilan edildi.
Tahtın varisi olması nedeniyle, Isabel’in yapacağı evlilik İspanya’da ve dış ülkelerde yoğun tartışmalara yol açtı. Portekiz, Fransa ve Aragon değişik önerilerde bulundular. Enrique, Isabel’in Portekiz kralı V. Alfonso, Fransızlar ise Guienne dükü ile evlenmesini istiyordu. Ama Isabel, danışmanlarının da etkisiyle Aragon tahtının varisi Fernando ile evlenmeye karar verdi ve Enrique’nin onayı olmadan Ekim 1469′da Valladolid’deki Juan de Vivero Sarayı’nda onunla evlendi. Bu evliliğe karşı çıkan bir grup Kastilya soylusu, tahtın gerçek verisinin Isabel değil Enrique’nin la Beltraneja olarak bilinen kızı Juana olduğunu öne sürdüler. Kral da, Isabel’in kendisinin onayını almadan Fernando’yla evlenmekle tahta itaatsizlik ettiğini, böylece 1468 anlaşmasını çiğnediğini ileri sürerek bu grubu destekledi ve Juana’nın tahta çıkabilmesi için Guienne dükünün desteğinin sağlamaya çalıştı.Isabel ve Enrique daha sonra uzlaşmaya vardılarsa da, uzun yıllardan beri süren taht mücadelesi, kralın ölümünün (1474) hemen ardından bir iç savaşa dönüştü.
Savaş çıktığında kendini Segovia’da kraliçe ilan etmiş olan Isabel, aralarında Kardinal Mendoza ile Kastilya kraliyet ordusu başkomutanı Velasco’nın da bulunduğu bir grup Kastilya soylusunun desteğini almıştı. Juana’yı destekleyen grubun içinde ise Toledo başpiskoposu, Calatrava tarikatının önderi ve Villene markisi yer alıyordu. Bu arada Juana’yla nişanlanan Portekiz kralı V. Alfonso da Isabel’e karşı savaşa girişmişti. Isabel’in hükümdarlığının ilk dört yılı boyunca süren iç savaş, Juana’yı destekleyen Kastilyalı soylularun ve Portekiz kralının yenilgisiyle sonuçlandı (24 Şubat 1479). Aynı yıl Aragon kralı II. Juan’ın ölümü üzerine Kastilya ve Aragon krallıkları Isabel ve Fernando’nun yönetimi altında birleşti.
Böylece modern İspanya’nın temelleri atılmış oldu. Ama kişisel plandaki bu birliğin etkili bir siyasi birliğe dönüşmesi için uzun zaman geçmesi gerekecekti. Fernando ilk vasiyetnamesinde (1475), Isabel’i Aragon tahtınıon varisi olarak belirlemiş ve uyruklarının Kastilya ile kurulucak bir birlikten büyük yararlar sağlayacaklarını açıkça ilan etmişti. Bununla birlikte, her iki krallık uzun yıllar kendi kurumları ve yasaları uyarınca yönetildi. Isabel ve Fernando İber Yarımadası’ndaki son Müslüman kalesi olan Gırnata (Granada) Krallığı’nı ele geçirerek uzun yıllardan beri süren Reconquista (İspanya’nın yeniden fethi) mücadelesini sona erdirmeye karar verdiler. Ama 1482′de Gırnata’ya karşı başlatılan ve güçlükle sürdürülen sefer Kastilya’nın mali olanaklarını tüketti. Savaşın yönetimiyle yakından ilgilenen Isabel, 1491′de Fernando’yla birlikte Gırnata yakınlarındaki Santa Fe’de karargah kurdu ve 2 Ocak 1492′de Gırnata’nın düşmesine değin orada kaldı.
Isabel’i Santa Fe’de ziyaret eden Kristof Kolomb, Avrupalıların Amerika kıtasına yerleşmesiyle sonuçlanacak yolculuğa çıkmak için onun desteğini istedi. Isabel’in bu seferin masraflarını karşılamak amacıyla mücevherlerini verdiği ileri sürüldüyse de, Kolomb’a yalnızca sınırlı bir mali destek sağladığı bilinmektedir. Bu yolculuğun sonunda keşfedilen Yenidünya, daha önceki keşif seferlerinde de olduğu gibi papalığın onayıyla Kastilya tahtına bırakıldı.
Isabel’in hükümdarlığı sırasında Andalucia’da Enkizisyon kuruldu (1478) ve Hıristiyanlığı benimsemeyen Yahudiler ülkeden sürüldü. Öte yandan 15. yüzyılın başlarında uygulanmaya konmuş olan kilise reformları bu dönemde hız kazandı. Isabel son derece dindar bir kişi olmasına ve Papa IV. Alexander tarafından Fernando’yla kendisine verilmiş olan onursal Katolik unvanını taşımasına karşın, papalığa karşı kararlı bir politika izledi. Bu doğrultuda papanın İspanya’daki arpalıklara kendisinin onayını almadan atama yapmasına ve Kastilya tahtının kilise üzerindeki geleneksel haklarının çiğnenmesine karşı çıktı. Gene bu siyasetin bir parçası olarak boş Cuenca piskoposluğunabir İtalyan kardinalin getirilmesini reddederek, dört yıl sonra bu göreve bir İspanyolun atanmasını sağladı. Ayrıca, papanın yeğeninin Sevilla piskoposu olmasını önledi.
Isabel, dinsel konular kadar eğitimle de ilgilendi; 30 yaşındayken Latince öğrenmeye başladı, saraydaki bilginlere destek oldu ve bunlardan Pietro Martire d’Anghiera’yı soyluların çocuklarını eğitmek için kurulan yeni bir saray okulunun başına getirdi. İspanyol ve Flaman ressamların da koruyuculuğunu üstlenen Isabel’in geniş resim koleksiyonunun bir bölümü günümüze ulaşmıştır.
Isabel’in hükümdarlığının son yıllarında önce tek oğlu ve varisi Juan (1497), ardından da kızı Portekiz kraliçesi Isabel (1498), daha sonra da kendisinden İspanya ile Portekiz’i birleştirmesi beklenen torunu Miguel (1500) öldü. Bunun üzerine sonradan Deli lakabıyla anılan öteki kızı Juana Kastilya tahtının varisi ilan edildi. Isabel’in son yıllarında kazandığı en büyük başarılardan biri askeri amaçla kurulmuş olan Alcantara, Calatrava ve Santiago tarikatlarına ait geniş toprakların krallığa bağlanması oldu.
Isabel’in yaşamına ve hükümdarlık yıllarına ilişkin başlıca kaynak vasiyetnamesidir. İber Yarımadasında siyasi birliğin sağlanması, Cebelitarık üzerinde denetim kurulması, Kuzey Afrika’daki yayılma politikası, Yenidünya yerlilerine karşı izlenen siyaset ve kilise reformları gibi önemli siyasi konulardaki değerlendirmelerinin yer aldığı bu vasiyetname, İspanya tarihine ışık tutan önemli bir belge niteliğindedir.

Kaynak: wikipedia

Bu haber 11 Aralık 2011 tarihinde tarafından GÜNCEL HABERLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.