Sanat ve zanaat ayrımına giren eserlerin özellikleri

-- --

Sanat ve zanaat ayrımına giren eserlerin özellikleri

Sanat, estetik bir kavramdır. Ruhsal anlatımları, yaratıcılığı, güzelliği, akımlar (ekol’leri) içerir ve maddesel yani parasal bir endişesi yoktur. Sanat, bir bakıma içinde sanatçının (sanatkar’ın) varolduğu, yoğrulduğu ve yarattığı bir dünyadır. Ona baktığınızda, sanatçıyı-sanatkarı görür veya duyarsınız..

Zanaatkar, bir tecrübeler, meleke’ler ve beceriler birikimidir. O yaratmaz ama yapılagelenlerin, alışılagelenlerin en iyisini yapar, bu beceri ve kaabiliyetini yıllardan-yıllardan almıştır. Geçimini zanaatı ile sağlar. Kazanır. Sonuçta parasal bir hedef de vardır.

Sanat eseri yapıtı biricik olma özelliğini form ve içerik olarak ortaya koyarken, zanaat eseri daha çok form olarak çoğaltılabilirliğini ortaya koyar. Sanatçı için üretim, zorunluluğun dışında kendine içsel duygulanımların bir sonucuyken, zanaatçı için üretim zorunlu ve dışsal nedenlerin bir sonucudur. Zanaatçının eserleri kulanışlı olmalıdır, piyasa beklentilerini karşılamak zorunvdadır. Bir zanatkarın üretimi her ne kadar bir yetenek göstergesi olsada, sanatçıdan ayrı olan yanı nesnesinin kullanım değerinin estetik değerden daha önce gelmesidir. Bu nedenle yetenek yeni bir şeyler yaratmak derdinde olmaz, değişen piyasa koşullarına eklemlenecek ürünler ortaya sunar. Zanaatçı somut, elle tutan nesneler imal edrken, sanat yapıtı üzerinde ne sanatçı ne de izleyicis hakim bir konumdadır.

Zanaat ve sanat tarifleri, sanat ve zanaatın ayrımından itibaren ilkde fa belki bu kadar birbirine yaklaşmıştır yaşadığımız çağda. Biricik olma özelliği bir tarafa attılan sanat eseri, piyasa kaygısı dürtüleri içerisinde zanaata evrilmiştir. Artık biricik olmasından ziyade en popülere yakınlaşma adına sanatı içeriği, duygulanım ölçütünden ziyade formsal bir hal almıştır. Sanatın her tarafı formdur artık. Duygusuzca birbirlerine zincirlenen kelimeler, yüzler, fotoğraflar alıcısını kovalamaktadır piyasada.

sanatçı ve zanaatçı kavramları farklı olgulardır. sanatçı yaratı eyleminin sonucunda ortaya çıkan eserden belli maddi kaygılar güdemez çünkü yaptığı o noktada sanat olmaktan çıkar zanaat alanına girer. zanaatçı ise belli bir ücret karşılığında ürün meydana getirir. işin en başından itibaren zanaatçı maddiyatla başlamıştır işine ve burada sanatçıdan ayrılır.

şimdi maddi bir kaygı gütmeden herhangi bir yaratı eyleminin sonucunda ortaya konan eser sanat eseri onu ortaya koyan da sanatçıdır. tabi bunların belli başlı kuralları ve eğitim süreci vardır. sanatçının sanatçılık derecesini bireyler verebildiği gibi kitlelerde verebilir. fakat özünde sanatçının sanatkarlığına ve sanat eserinin niteliğine bağlanamaz. kişiler kendi zevklerine hitap edilene sempati duyabilir. ama sanatçılar arasında sınıflandırılma olamaz.

Bu haber 9 Kasım 2012 tarihinde tarafından EĞİTİM ÖĞRETİM kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.