SURELERİN FAZİLETLERİ


SURELERİN FAZİLETLERİ
SURELERİN FAZİLETİ HAKKINDA BİRKAÇ BİLGİYİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUZ.

NİSA SURESİAkrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılır
NİSA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü’min kadın ve erkeklere sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allahü Teala’nın günahlarından vaz geçtiği kullarından olur (Beyzavi )

MAİDE SURESİher türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur
MAİDE Süresini okuyan kişiye Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahüdi ve hristiyanların adedince hasene yazar (Beyzavi 2/178)

ENAM SURESİ:istek ve dileğin olması için 7 defa okunur
* EN ‘AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin harflerinin adedince istiğfar ederler (Beyzavi 2/217)

* Kim sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kıldığı yerde oturarak EN’ AM Süresinin başından üç ayet okursa Allah bu sayede ona yetmiş melek görevlendirir Bunlar kıyamete kadar Allah’ı tesbih ve okuyan kişiye istiğfar ederler (Deylemi)

A’RAF SURESİünya ve ahiret mutluluğu için okunur
ARAF SURESİ
* A’RAF süresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder (Onu şeytanlardan korur) ve Adem AS’ı ona şefaatçı kılar (Beyzavi 3/40)
ENFAL SURESİ:Bu mubarek süre zindandan iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur

TEVBE SURESİ:Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur ,yazılır,asılırsa oyere hırsız giremez

YUNUS SURESİBu mubarek süreyi tşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar
HUD SURESİ:Zalimden intıkan için 3 defa okunur

YUSUF SURESİizzet ve saadete nail olup , bahtın açıkması için okunur

RA’D SURESİüşmanın kahrı için okunur

İBRAHİM SURESİAhlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur

HİCR SURESİ:TICARETİN KAZANÇLI OLMASI İÇİN 10 DEFA OKUNUR

NAHL SURESİ:Azgınlıgın ve fesadın kaklması için 10 defa okunur

İSRA SURESİhilecilerin şerrinde korunmak için okunur

KEHF SURESİ:Bu mubarek sureyı okuyan her türlü fitne ve musibetten korunur

MERYEM SURESİ:Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlıkten kurtulur

TAHA SURESİ:BU MUBAREK SUREYİ 21 DEFA OKUYANIN KISMETİ AÇILIR
ENBİYA SURESİher turlu tehlıkeye karşı okunur

HAC SURESİ:mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur

MÜMİN SURESİ:bu süreyi okuyan kimseler imani itikadı yönden düzelir ,imanın keKotu Soz Yasak ine ereler

NUR SURESİ:bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur keKotu Soz Yasak i imane veyakine ererler

FURKAN SURESİüşmanın perişan olması için okunur

ŞUARA SURESİ:Zarardan korunmak için okunur

NEML SURESİ:bu süreyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden kurtulur

KASAS SURESİAzap ve esarretten kurtulmak için okunur

ANKEBUT SURESİ:bunalan kimse okursa şifa bulur

RUM SURESİüşmana galip olmak için okunur

LOKMAN SURESİ:Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur

SECDE SURESİ:yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenasrında saklanırsa her turlu afattan emin olunur mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder

AHZAB SURESİ:nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur

SEBE SURESİ:bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur

FATIR SURESİ:bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir

YASİN SURESİ:bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur

SAFFAT SURESİbu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler

SAD SURESİ:Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur

ZÜMER SURESİhalk içinde aziz olmak için okunur

MÜ MİN SURESİ:kötü insanın şerrınden emin olmak için 10 defa okunur

FUSSILET SURESİbu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her turlu tehlıkaden emin olur

ŞURA SURESİ:Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder

ZUHRUF SURESİ:Yedi defa okuyan muradına nail olur

DUHAN SURESİ:3 Defa okuyan her dileyini elde eder

CASİYE SURESİiftıradan kurtulmak için okunur

AHKAF SURESİ:bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur

MUHAMMED SURESİzarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur

FETİH SURESİ:Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur

HUCURAT SURESİhastalıgın şifa bulması için 7 defa okunur

KAF SURESİ:cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur

ZARİYAT SURESİYetmiş defa okuyan kıtlık yuzu görmez

TUR SURESİbu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur

NECM SURESİ21 defa okuyan her muradına nail olur

KAMER SURESİ:70 Defa okuyan zalımın şerrınden kurtulur

RAHMAN SURESİhyır kapılarının açılması için 70 defa okunur

VAKIA SURESİbu sureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olur

HADİD SURESİ:ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur

MUCADALE SURESİbu sure bi avuç topraga 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşmanı hezımete uğrar

HAŞR SURESİ40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur

MUHTEHINE SURESİbu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder

SAF SURESİ:70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur

CUMA SURESİ:helalınden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır

MUNAFIKUN SURESİ:nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmak için 7 defa okunur

TAĞABÜN SURESİ:Nefes darlıgına karşı suya 7 defa okunarak içilmelıdır

TALAK SURESİ:3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir

TAHRİM SURESİ:21 defa okuyanın düşmanı dost olur

MULK SURESİ:44 defa okuyan her beladan kurtulu kabır azabı çekmez

KALEM SURESİ:şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunKotu Soz Yasak ı
ELHAKKA SURESİAhıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur

MEARİC SURESİ:Zfere ermek için 180 defa okunur

NUH SURESİ:1000 defa okuyan kımse düşmanını kahreder

CİN SURESİ:Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur

MUZEMMIL SURESİ:40 defa okuyan kişinin rızgı ummadıgı yerden gelir

MÜDESSİR SURESİ:bu sureyi okuyan nefsi embaresinden kurtulur

KIYAME SURESİ:cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur

INSAN SURESİ:70 defa okuyan kotu ahlaktan kurtulur ,Hak dostlarının zumresıne nail olur

MURSELAT SURESİ:7 defa okuyan goz hastalıgına yakalanmaz

NEBE SURESİ:ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur

NAZİAT SURESİ: bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar

ABESE SURESİ:yakına ermek için 7 defa okunur

TEKVIR SURESI:müşküllerin hallı için 7 defa okunur

İNFİTAR SURESİ:her murat için 21 defa okunur

MUTAFİFFİN SURESİ:aglayan çocugu susturmak için 7 defa okunur

İNŞIKAK SURESİdogumun kolay olması için 7 defa okunur

BURUC SURESİ:Fitneci ve hasetcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur

TARIK SURESİ:cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur

A’LA SURESİ:3 defa okuyan seferden selametle döner

ĞAŞİYE SURESİ:vucuttakı her turlu yelin izalesi için 3 defa okunur

FECİR SURESİ:belanın uzaklaşması için 7 defa okunur

BELED SURESİ:kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur

ŞEMS SURESİ:her turlu beladan korunmak için 41 defa okunur

LEYL SURESİ:180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur

DUHA SURESİ:OKUMAYA DEVAM EDENLER RUHİ BUNALIMDAN SIKINTIDA KURTULUR

İNŞİRAH SURESİokumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur
TİN SURESİ:7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur

ALAK SURESİ7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur

KADİR SURESİ:her müşkülün hallı için 21 defa okunur

BEYYINE SURESİ:bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler

ZİLZAL SURESİ:40 bin defa okuyan düşmanını helak eder

ADİYAT SURESİ:3 defa ıkuyan nazardan korunur

KARİA SURESİ:her işin intızamı için 100 defa okunur

TEKASUR SURESİ:dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur

ASR SURESİ:İÇ HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN YAZILARAK SUYU İÇİLİR 70 defada okunur

HÜMEZE SURESİ:insanların zemmındenden ve iftırasından kurtulmak için 21 defa okunur

FİL SURESİAKŞAMLA YATSI 1000 DEFA OKUYAN KIMSE HER TURL MURADINA NAİL OLUR

KURAYŞ SURESİ:zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur

MAUN SURESİ:41 Defa okuyan hz muhammedi ruyasında gorür

KEVSER SURESİ:100 defa okuyan muradına nail olur resulu ekremi ruyasında gorur

KAFIRUN SURESİ:YATARKEN OKUYAN İMANINI ŞEYTANDAN KORUR
NASR SURESİ:her muradın halli için 1000 defa okunur

TEBBET SURESİüşmanın helaki için 1000 defa okunur

İHLAS SURESİ:100 DEFA OKUYAN KAMIL BİR İMANA ,10 DEFA OKUYANIN KİMSENİN AMELİNE GUNAH YAZILMAZ ,1000 DEFA OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ,ONBİNDEFA OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR

FELAK SURESİ:sihri tesirsiz hale getirmek,ve şeytan korunmak için 41 defa okunur

NAS SURESİ:cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21defa okunur

BAKARA SURESİ okuyan kimseye cennette bir taç giydirilir

Bu haber 23 Kasım 2011 tarihinde tarafından İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.