Yuvadan Çocuk alma Şartları, Bebak Evlat edinmede Şartlar nelerdir, Yuvadan çocuk Nasıl alınır, Yuvadan evlat Edinmek istiyorum, Evlat Edinme koşulları, Evlat edinme nasıl olur, Nasıl Çocuk Evlat edinilir, Çocuk evlat edinmek istiyorum, Yuvadan çocuk


evlat edinme şartları,bebek evlat edinmede şartları,Evlat Edinme Koşulları,Evlat Edinme Nasıl Olur, Evlat Edinme Çeşitleri,Nasıl Çocuk Evlat Edinilir,evlat edinme şartları nelerdir

Evlat edinme; bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun bir kişi arasında hukuki bağlar sağlanarak çocukile ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.

Evlat edinme temel olarak iki yolla mümkündür.

A- Sosyal Hizmetler Ve çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Organlara müracaat ile
B- Çocuğun kendi ailesinden veya vasisinden

Çocuğun kendi ailesinden evlat edinmek

Eğer çocuk kendi ailesinden veya vasisinden evlatlık olarak alınacak ise doğrudan Aile Mahkemesine ya da Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak bir dava ve bu davada yapılan tahkikat neticesi verilecek bir kararla mümkün olacaktır. Bu davada sadece çocuğun aile veya vasisinin evlat edinme işlemine izin vermesi yeterli değildir. Ayrıca mahkemece Çocuk Esirgeme Kurumundan taraflar hakkında araştırma yapmasını isteyecektir. Kurum; hazırladığı kanaatini bildirir raporunu mahkemeye sunar. Bu tahkikat neticesi hakim kararını verir.

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Evlat Edinmek

Evlat Edinme Koşulları

Evli ise; en az 5 yıllık evli olmak
Bekar ise;30 yaşını doldurmuş olmak
Evlat edinecek kişi ile evlatlık arasında en az 18 yaş fark bulunması
Tutarlı, dengeli, çocuğa yeterli sevgi verebilecek kişilik yapısında olması
Çocuğun bakım ve eğitimini sağlayabilecek yeterli gelir düzeyine, sosyal güvenlik hakkına, uygun çevre ve yaşam koşullarına sahip olmak
En az ilkokul mezunu olmak (Anayasal zorunluluk )
Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan mahkum edilmemiş olmak
Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinilen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. Buna “Koruyucu Aile Statüsü” deniyor.

Koruyucu aile nedir?

Koruyucu Aile: T.C Vatandaşı, Okuryazar, Türkiye’de ikamet eden herkes koruyucu aile olmak için müracaat edebilir.

Kaç tane evlatlık alınabilir?

Evlat edinecek kişiler, isterlerse aynı anda veya değişik zamanlarda birden fazla çocuğu evlat edinebilirler.

Eşler ayrı ayrı evlat edinebilirler mi?

Eşler ancak birlikte evlat edinebilirler.

Evli olmayanlar birlikte evlat edinebilirler mi?

Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.

Eşler birbirlerinin çocuklarını evlat edinebilirler mi?

Eşlerden biri en az iki yıldır evli olmak veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşulu ile diğerinin çocuğunu evlat edinebilirler.

Evlat edinme başvurusu üzerine yapılacak olanlar nelerdir?

Başvuruyu takiben, SOSYAL ÇALIŞMACI gerekli araştırma ve incelemeleri yapar. Başvuruları sıraya koyar. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yılda ortalama 500 çocuğun evlat edinilme işlemleri tamamlanmaktadır. Çocukların iyi ailelerin yanına yerleştirilmeleri konusunda sorumluluk Çocuk Esirgeme Kurumuna aittir.

Hangi çocuğun aile tarafından evlat edinileceği nasıl belirlenir?

Sosyal çalışmacı; aile ile çocuğu teke tek buluşturur. Karşılıklı olumlu iletişim dikkate alınır.

Evlat edinme ile çocuğun kazandığı haklar nelerdir?

Evlat edinilmiş çocuklar, o ailenin öz çocuklarının sahip olduğu tüm haklara sahip olurlar.
Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur.
Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır.
Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir.

Gizlilik

Evlat edinme ile ilgili işlemler mahkeme kararı olmadan asla açıklanamaz.

Evlat edinilen öz anne-babasını bulmak-tanımak isterse

Bu uluslararası sözleşmelerle de korunan bir haktır. Herkesin öz anne ve babasını arayıp, bulma hakkı vardır. Evlat edinilmiş kişiler kendileri isterse Çocuk Esirgeme Kurumuna müracaatla biyolojik anne babalarını araştırabilirler.

Evlat edinme işlemleri için gerekli olan evrakların detaylarını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun resmi web sitesinden temin etmek mümkün.

Avukat Burcu Mutlugil

Bu haber 20 Şubat 2013 tarihinde tarafından HAKKINDA BİLGİLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Etiketler: , , , , , , , ,

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.