Zevil Erham ne demek


ZEVİL ERHAM – ZEVİL ERHAM NE DEMEKTİR? HAKKINDA BİLGİ KAYNAK AÇIKLAMALAR
Zevil Erham, mirasta belirli pay sahibi olmayan hısımlar

zevil erham ne demektir

Zevil-erhâm Zü’r-rahîm’in çoğulu zevil-erham’dır. Sözlükte, aynı rahimden gelen kimse, yakın, hısım demektir. Miras hukukunda Ashabûl-Feraiz veya asabeden olmayan kan hısımlarını ifade eder. Bunlardan miras bırakana yakın olan mirasçı olur ve bir kişi olunca bütün mirası alır. Zevil-erhâm sınıfına giren mirasçılar şunlardır: Miras bırakanın kızının çocukları veya oğul kızının çocukları; annesinin babası veya bunun babası ile annesinin babasının annesi; kız kardeşlerinin çocukları; ana baba bir veya baba bir erkek kardeşlerin kızları veya bunların oğullarının kızları; ana bir kardeşlerin çocukları; halalar; ana bir amcalar; mutlak dayı ve teyzelerle bunların çocukları (bk. “Zevil-Erhâm” maddesi).
***
Hanefilere göre zevil-erhamın miras hisseleri asabe’nin (bk. “Asabe” mad.) miras alma usul ve sırası esas alınarak belirlenir. Buna “hısımlık usûlü” denir. Hanbelilere, sonraki Şâfiîlere ve Mâlikîlere göre ise, zevil-erhâmı miras bırakana bağlayan Ashabûl-ferâiz veya asabenin miras hisseleri esas alınarak belirlenir (el-Mevsılî, el-İhtiyar, Kahire t.y., V, 105; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s. 529 vd.).

Zevil Erham, mirasta belirli pay sahibi olmayan hısımlar

Zevil-erham, asabe mirasçılardan değildir. Dört sınıfa ayrılır: 1. kızların oğulları ve kızlarıyla oğlun kızının kızları ve oğulları; 2. nesebi gayrı sahih dedeler, nineler; 3. kızkardeşlerin kız ve erkek çocukları, oğlan kardeşlerin kızlarıyla bunların oğul ve kızları ve bunların çocuklan v.d. ve ana bir kardeşlerinin erkek ve kız çocuklarıyla bunların çocukları v.b.; 4. hala, ana bir amca, dayı, teyze, asabeden olmayan dede ve nine çocukları ve bunların kardeşleriyle onların kız ve erkek çocuklan v.b. Zevil-erham mirasçılık, Malikilerde mirasçı olarak kabul edilmediği halde Hanefîler, bunların beytülmalden önde yer aldığını kabul ederler.

Bu haber 17 Ekim 2014 tarihinde tarafından HAKKINDA BİLGİLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Etiketler: , ,

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.